Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Potencial za razvoj v Kranju Štefe vidi v povečanju dodane vrednosti, saj je znesek turistične porabe bistveno nižji od slovenskega povprečja. Med anketiranimi turisti je bila približno polovica takih, ki so v Kranju tudi prespali. Ti so na dnevni ravni povprečno porabili 66 evrov, dnevni obiskovalci pa 29 evrov. Kranj po tej plati zaostaja za Ljubljano, kjer dnevni obiskovalci porabijo 47 evrov, tisti, ki prenočijo, pa 102 evra, medtem ko je slovensko povprečje 100 evrov na dan.

Prva analiza kranjskega turizma, ki je zajela obdobje od leta 2015 do 2019, je pokazala, da so turistični prihodi narasli s 43.000 v letu 2015 na skoraj 71.000 v letu 2019. Povprečna letna rast je bila 20-odstotna. Tako je bilo leta 2015 ustvarjenih 73.000 nočitev, leta 2018 pa že 128.000. Lani je število prenočitev zaradi prenove hotela Brdo upadlo na 121.000.

Več kot 90 odstotkov turistov v Kranj pride iz tujine. Glavni trg za Kranj je Južna Koreja, ki ji sledijo Nemčija, Srbija in Poljska, kot perspektivni novi trgi pa se kažejo države Beneluksa ter Češka in Slovaška. Raste tudi obisk ključnih zanimivosti, organiziranih vodenj, kulturnih prireditev in muzejev.

Prihodki iz poslovanja v gostinsko-nastanitveni dejavnosti so se v Mestni občini Kranj povečali z 29 milijonov v letu 2015 na 35 milijonov v letu 2018. Tudi povprečna bruto plača se je od leta 2015 do 2019 dvignila z 882 na 1016 evrov. Povprečna plača se je tako dvignila za 15, v dejavnosti strežbe hrane pa za 22 odstotkov.

Glede na visoko zadovoljstvo turistov in obiskovalcev Kranja je Štefe prepričan, da bi višanje dnevne turistične porabe moral biti eden izmed osrednjih ciljev delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj v prihodnjih letih. Kot enega ključnih izzivov destinacije je poudaril tudi digitalno trženje, ki so mu v času njegovega mandata posvečali posebno pozornost, saj se nove generacije turistov za potovanja običajno odločajo na podlagi navdiha, ki ga dobijo na družbenih omrežjih.

Letošnje delo je bilo zaradi pandemije precej drugačno. "Maja in junija je steklo okrevanje, začetek julija pa v turističnem informacijskem centru deluje zelo obetavno," je povedal Štefe. Poleg Slovencev imajo v Kranju tudi že nekaj tujih gostov. Posebej so se potrudili povezati ponudnike, da so pripravili turistične pakete, ki so dobrodošli ob upoštevanju koriščenja turističnih bonov.

Pripravili so tudi poletni program prireditev, ki bo zaradi epidemioloških razmer letos drugačen. "Bolj smo se usmerili na družine, pare in posameznike, promovirali naravo, kolesarjenje, pohodništvo in butični kulturni utrip z dogodki za manjše število ljudi," je pojasnil Štefe in med drugim omenil glasbene večere v Khislsteinu.

Štefe odhaja
Štefe, ki je po nesoglasjih z vodstvom občine pred kratkim podal odstopno izjavo, je današnjo novinarsko konferenco izkoristil za predstavitev največjih dosežkov svojega nedokončanega mandata. Kot je pojasnil, je odstopil, ker je brez podpore politike težko voditi takšen zavod. Po napovedih njegove razrešitve in očitkih o nepravilnostih pri delu je bil na koncu dosežen sporazumen dogovor med Štefetom in vodstvom občine.

Štefe je poudaril, da so bili v času njegovega vodenja vzpostavljeni temelji za upravljanje turistične destinacije. Načrtovana, oblikovana in implementirana je bila tudi destinacijska znamka. Spomnil pa je tudi na uvrstitev turistične ponudbe Kranja v vse komunikacijske kanale in promocijske akcije Slovenske turistične organizacije.