Tipična podoba Nove Zelandije – travniki in ovce, ki se pasejo na njih. Foto: AP
Tipična podoba Nove Zelandije – travniki in ovce, ki se pasejo na njih. Foto: AP

Premierka Jacinda Ardern je potrdila, da je takšen predlog v pripravi in da ima tudi podporo njene vlade: "Gre za pomemben korak pri prehodu Nove Zelandije k nizkoogljični družbi. Že večkrat smo dejali, da bomo emisije, ki nastanejo pri kmetovanju, z letom 2025 višje obdavčili."

Na Novi Zelandiji je živinoreja zelo pomembna panoga, obenem je ta država tudi pomembna izvoznica mesa in mesnih izdelkov. V državi se pase okoli deset milijonov glav živine in kar 26 milijonov ovc. A kmetijstvo po drugi strani prispeva skoraj polovico vseh emisij v državi. Med njimi je tudi metan, toplogredni plin, ki ima za segrevanje ozračja kratkoročno kar 80-krat hujše posledice kot ogljikov dioksid, piše CNN.

Do zdaj je bil kmetijski sektor izvzet iz merjenj emisij in programov za njihovo omejevanje.

Predstavniki kmetov nad idejo, da bodo morali plačevati za vse izpuste svojih živali, seveda niso navdušeni in opozarjajo na visoke stroške, ki jim jih bo ta ukrep prinesel. Prepričani so, da bo to ogrozilo marsikatero kmetijo, sploh v odmaknjenih vaseh. "S tem se niti približno ne strinjamo. Ogorčeni smo, ker želi ta vladni predlog uničiti bistvo našega dela. Ljudje bodo svoje kmetije prodali, ker ne bodo več mogli preživeti," je dejal Andrew Hoggard, predsednik združenja Federated Farmers.

A vlada trdi, da kmetje zaradi plačevanja davka na izpuste svojih živali ne bodo finančno na slabšem, saj se bo zbrani denar "vrnil nazaj v kmettijstvo prek novih tehnologij, raziskav in plačevanja novih programov".

Nekatere novozelandske kmetije sicer že uvajajo nove načine za zmanjševanje izpustov metana pri živalih. Podjetje z mlečnimi izdelki Fonterra je tako razvilo probiotik, ki na bi zmanjšal pogostost riganja pri živini. Več spodaj: