Cilj naj bi bil tudi varnejša uporaba barvil. Foto: EPA
Cilj naj bi bil tudi varnejša uporaba barvil. Foto: EPA

Evropska komisija je decembra leta 2020 sprejela omejitve, da bi zaščitila zdravje vseh državljanov Evropske unije (EU) pred nevarnimi kemikalijami, ki jih vsebujejo mešanice za črnila za tetovažo in trajna ličila. Z njimi naj bi želela zagotoviti, da bodo državljani enako zaščiteni, ne glede na to, v kateri državi se tetovirajo in ali je črnilo proizvedeno v EU-ju ali ne.

Nova pravila začenjajo veljati po prehodnem obdobju. Foto: EPA
Nova pravila začenjajo veljati po prehodnem obdobju. Foto: EPA

Pravila o prepovedi uporabe več kot 4000 nevarnih kemikalij začenjajo veljati danes, med drugim pa določajo, da se tudi črnila za tetoviranje, ki vsebujejo nevarne snovi v količinah, ki presegajo določene mejne vrednosti, ne smejo več ponuditi na trgu in uporabljati v EU-ju.

Omejitve zajemajo kemikalije, ki povzročajo raka ali genske mutacije, in kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje ter povzročajo preobčutljivost in draženje kože. Med sestavinami, katerih uporaba bo odslej prepovedana, je tudi izopropanol, ki lahko draži oči ali izsuši kožo, do zdaj pa se je pojavljala v večini črnil za tetoviranje. Na prošnjo Evropske komisije je oceno tveganja za zdravje za omenjene snovi opravila Evropska agencija za kemikalije (Echa).

Umetniki tetoviranja: morali nam bi dati več časa

Nova pravila začenjajo veljati po 12-mesečnem prehodnem obdobju, v katerem so pristojni akterji po mnenju predlagatelja imeli dovolj časa za prilagoditev svoje dejavnosti. Izjemi sta modro in zeleno barvilo, za kateri velja dveletno prehodno obdobje – zanju za zdaj ni nobene varnejše in tehnološko ustrezne nadomestne možnosti.

Po besedah Eche naj namen omejitve ne bi bil prepovedati tetoviranja, temveč med drugim zagotoviti tudi varnejšo uporabo barvil. Kljub temu najnovejši predpisi umetnike tetoviranja po Evropi skrbijo, saj bi po njihovem prepričanju lahko škodili njihovi dejavnosti. Na spletu se je tako pojavila peticija z naslovom Rešimo barvila (Save the Pigments), ki je doslej po vsej EU zbrala okoli 175.000 podpisov.

Evropska komisija bi mladi industriji morala dati več časa. Foto: EPA
Evropska komisija bi mladi industriji morala dati več časa. Foto: EPA

V peticiji so pobudniki med drugim spomnili, da je pandemija covida-19 močno prizadela tudi njihovo dejavnost, in opozorili, da prehodno obdobje za prilagoditev na nova pravila glede uporabe črnil za tetovaže ne zadostuje. Menijo namreč, da bi morala Evropska komisija približno 200.000 umetnikom tetoviranja in dobaviteljem v tej mladi industriji dati na voljo več časa.

Prav tako pa so poudarili, da znanstvenih dokazov ali dolgoročnih raziskav, koliko sestavin črnil dejansko ostane v človeškem telesu, ni. Tako naj bi regulacije temeljile zgolj na domnevah. V Evropi naj bi bilo namreč okoli 54 milijonov tetoviranih oseb, približno 1000 pa je na tetovaže imelo alergične reakcije, pri tem ni bilo nobene smrtne žrtve.