Direktor UKC-ja Ljubljana Simon Vrhunec meni, da
Direktor UKC-ja Ljubljana Simon Vrhunec meni, da "samo na etični pogon ne bo več šlo". Klinični center po njegovih besedah ne bo več mogel zagotavljati dozdajšnje stopnje strokovne obravnave, razvoja in izobraževanja. Stalno zniževanje sredstev jih peha v zaostanek, ne pa "v posodabljanje opreme in drugih investicij, ki jih naša največja zdravstvena institucija nujno potrebuje in zasluži". Foto: MMC RTV SLO
Samo Fakin
Fakin pravi, da je imel UKC Ljubljana tudi lani ob istem času štiri milijone evrov izgube in so za konec leta prav tako napovedovali 15-milijonsko izgubo, a nato ta ni bila tako visoka. Foto: MMC RTV SLO

Svet UKC-ja Ljubljana je obravnaval poročilo o poslovanju bolnišnice v prvih šestih mesecih tega leta. V tem času so imeli 6,6 milijona evrov primanjkljaja, ob koncu leta pa bo po ocenah izguba znašala 15 milijonov evrov.

Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin ocenjuje, da se v UKC-ju niso pravočasno odzvali na krizo. "Kljub našim opozorilom in kljub zmanjševanju denarja za poslovanje so še vedno povečevali stroške," je dejal. V največji slovenski bolnišnici je po njegovih besedah od začetka preteklega leta do konca junija zaposlenih okoli 200 ljudi več.

Preveč zaposlenih?
Ob tem opozarja tudi na nesorazmerno velik delež nezdravstvenih delavcev v UKC-ju Ljubljana v primerjavi z drugimi bolnišnicami. Od okoli 7.500 zaposlenih je nekaj manj kot 2.000 nezdravstvenih delavcev, kar je po Fakinovih ocenah v primerjavi z drugimi bolnišnicami skoraj tisoč preveč. Tu Fakin vidi rezervo za vse tiste programe, za katere posamezni predstojniki omenjajo, da jih je treba dodatno financirati.

Rešitev slabega finančnega stanja vidi tudi v odgovornem upravljanju, saj nastajajo težave v notranji organizaciji. V zadnjih letih zavod po njegovih besedah prejema vsako leto več sredstev, izjema je le leto 2011, ko so se zaradi varčevalnih ukrepov finančna sredstva malo zmanjšala. Leta 2006 je zavod prejel 288,8 milijona evrov, leta 2010 385,3 milijona evrov, lani pa 382,9 milijona evrov.

Zavrnil je navedbe UKC-ja Ljubljana, da so v okviru ZZZS-jevega programa za obvezno zdravstveno varstvo lani opravili za 14 milijonov evrov neplačanih ali premalo plačanih storitev. Odgovarja, da bi bila v tem primeru izguba UKC-ja Ljubljana ob koncu preteklega leta večja od štirih milijonov evrov.

"Razmislimo o prioritetah v zdravstvu"
Medtem pa vodstveni zdravstveni delavci, predstojniki, medicinske sestre in vodje enot zaposlenih v UKC-ju izražajo skrb "nad nadaljnjim siromašenjem sredstev za zdravstvene storitve in investicije v zdravstvo". Takšen način po njihovi oceni vodi v zniževanje standarda zdravstvene oskrbe pacientov.

Politike so pozvali, naj razmislijo o prioritetah v zdravstvu. Hkrati so pozvali tudi k javnemu premisleku o tem, kakšno največjo terciarno institucijo želimo imeti, pa tudi k razmisleku o takojšnji širitvi števila zavezancev za plačilo prispevka, o dopolnilnem zavarovanju ter o povečanju prispevne stopnje.

Z direktorjem UKC-ja Ljubljana Simonom Vrhuncem se je v TV Dnevniku pogovarjala Urša Srdič:

Finančne težave UKC Ljubljana
Finančne težave UKC Ljubljana