Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Strateški svet za reformo, ki ga vodi Erik Brecelj išče rešitve za vmesno obdobje. Medtem pa tudi zori pobuda o ustanovitvi mednarodnega študija medicine v okviru Alma Mater Europaea, torej o še eni medicinski fakulteti, in sicer v Celju. Prve študente naj bi sprejela s šolskim letom 2023/24.

Uspelo nam je pridobiti osnutek pisma o nameri med partnerji Alma Mater Europaea, celjsko občino, celjsko bolnišnico in ministrstvom za zdravje. Na ministrstvu se do pobude še niso opredelili, v kratkem s pobudniki načrtujejo sestanek. Alma Mater bi zagotovila akreditiran študij medicine v angleškem jeziku tudi z mednarodnimi predavatelji, habilitirala učitelje, klinično prakso bi izvajali v domačih in tujih centrih. Razvoj kliničnih oddelkov in usposabljanje študentov bi zagotovila celjska bolnišnica, infrastrukturo in druge možnosti pa celjska občina, ki si prizadeva za stabilno pokrivanje potreb po zdravnikih v svoji regiji.

Vloga ministrstva za zdravje bi bila, da zagotovi štipendije za 30 kandidatov iz Slovenije, torej primerljivo šolnino z drugimi fakultetami pri nas z obveznostjo zaposlitve doma za čas prejemanja štipendije.

Alma Mater je izobraževalna in raziskovalna institucija, ki med drugim že izvaja izobraževanja iz zdravstvenih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah v Mariboru, Murski soboti, Celju in Ljubljani, lani prvič tudi s koncesijo.

Pobudniki programa za zdaj izjav še ne dajejo, po zadnjih dogodkih v Celju pa je jasno, da je za izvajanje študija, kot je medicina, pred bolnišnico več kot zahteven izziv.