Foto: BoBo
Foto: BoBo

Po rezultatih športnovzgojnega kartona so se od začetka epidemije covida-19 poslabšale vse gibalne sposobnosti otrok, najbolj vzdržljivost in koordinacija, je na novinarski konferenci ob predstavitvi letošnjih rezultatov meritev športnovzgojnega kartona povedal vodja nacionalnega sistema športnega kartona in izredni profesor na ljubljanski fakulteti za šport Gregor Starc.

Kljub normalizaciji šolskega procesa v letošnjem letu rezultati meritev gibalne učinkovitosti po njegovih besedah niso dosegli ravni pred poslabšanjem v prvih dveh letih pandemije covida-19, čeprav so se nekoliko izboljšali.

Kot razlog navaja pogoste odsotnosti otrok zaradi odrejenih karanten ob stiku otroka z okuženim z novim koronavirusom. Fantje so letos tako nadomestili polovico izgubljene gibalne učinkovitosti, medtem ko so dekleta nadomestila zgolj tretjino. Gibalne sposobnosti otrok tako ostajajo za 10 odstotkov slabše, kot so bile pred epidemijo covida-19.

V letošnjem šolskem letu so se v primerjavi z lanskimi podatki nekoliko izboljšale hitrost, vzdržljivost in moč osnovnošolcev, gibljivost pa še dodatno poslabšala. Po oceni Starca je to povezano s poslabšanjem psihološkega stanja otrok in povečanjem stresa, zaradi katerega so otroci bolj napeti in manj gibljivi.

Slabe gibalne sposobnosti po njegovih besedah vplivajo na počasnost pri zaznavanju, branju in pisanju, kar bi lahko vodilo v slabše učne uspehe otrok. Učiteljem zato svetuje, naj raziščejo, ali otroci slabše rezultate na preizkusih znanja dosegajo zaradi slabšega znanja ali premalo časa za reševanje nalog.

Politike na podlagi rezultatov meritev pozivajo k takojšnji ponovni uvedbi programa Zdrav življenjski slog in pripravi zakonskih podlag ter sredstev za dodatno uro predmeta šport v osnovnih šolah vsak dan pod vodstvom učiteljev športne vzgoje, v prvem in drugem triletju pa v obliki skupnega poučevanja z razrednimi učitelji.

V nasprotnem primeru bodo posledice za zdravstveno stanje otrok vse večje. "Predvidevamo, da se bo že v naslednjem šolskem letu delež akutno bolnih otrok, torej otrok, ki bodo pogosto manjkali pri pouku, povečal z 11 na 20 odstotkov," opozarja Starc.

Dolgoročno bo škoda še večja. Ob trenutnih rezultatih gibalnih sposobnosti bodo otroci na trg delovne sile vstopili z deset odstotki nižjo delovno učinkovitostjo. Po besedah profesorja na ljubljanski fakulteti za šport in vodje raziskovalne skupine SLOfit Gregorja Juraka to pomeni vsako leto za pol milijarde evrov izgube za državo in podjetja. Zato pozivajo tudi, naj šole v prihodnosti ostanejo odprte.

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi Francisco B. Ortega, ki raziskuje vpliv športa na možgane in o ugotovitvah predava na univerzah v Španiji, na Finskem in Švedskem. Poudaril je, da je slovenski projekt SLOfit zaradi svojega sistema meritev dolgo veljal za enega izmed najnaprednejših na svetu.

Po njegovih besedah gibanje vpliva na kognitivne sposobnosti in učni uspeh otrok. Poleg tega je povezano tudi z daljšo življenjsko dobo in zmanjšanjem tveganja za razvoj določenih bolezni, med njimi tudi duševnih.

V meritvah športnovzgojnega kartona so sodelovale vse slovenske osnovne šole, strokovnjaki pa so do zdaj analizirali približno 50 odstotkov vseh rezultatov meritev.

Osnovnošolci so še daleč od ravni telesne učinkovitosti, ki so jo dosegali pred epidemijo