Magnetna resonanca (MR). Fotografija je simbolična. Foto: Radio Koper
Magnetna resonanca (MR). Fotografija je simbolična. Foto: Radio Koper

"Skupina za pripravo tehničnih specifikacij za javno naročilo za nabavo aparatov za MR je tehnične specifikacije pripravila na osnovi analize potreb slovenskih bolnikov, in ne na osnovi želja katerega koli od ponudnikov," je v izjavi za medije v imenu strokovne skupine zapisal radiolog Dimitrij Kuhelj.

Skupino, ki je bila sestavljena na poziv ministrstva za zdravje, sestavljajo predstavniki 13 bolnišnic, ki so priznani strokovnjaki. "Nabava bi omogočila, da se v vseh regijah Slovenije nadomesti in dopolni neustrezne in zastarele aparate MR," je pojasnil.

Na osnovi prejete dokumentacije je strokovna skupina po številnih sestankih in posvetovanjih skupno pripravila priporočila za tehnično specifikacijo, za katera so presodili, da bodo zagotovila ustrezno MR-tehnologijo. "Glede na različne aparate MR in potrebe posameznih bolnišnic smo predlagali, da ministrstvo izvede javno naročilo v več sklopih," je zapisal.

Po preučitvi vse dokumentacije o dobavljivih aparatih MR je strokovna skupina ugotovila, da najmanj dva ponudnika izpolnjujeta razpisne pogoje. "V konkretnem primeru do objave javnega naročila in začetka formalnega dela postopka še ni prišlo, zato medijske navedbe o prekinitvi postopka v tej fazi niso razumljive," je zapisal.

Kuhelj: Na pripombe odgovorili s strokovno razlago

Sorodna novica Ministrstvo: Kljub domnevnim zapletom bodo aparati za magnetno resonanco pravočasno dobavljeni

Prav tako ne držijo navedbe, da so pripombe na tehnične zahteve poslali le nekateri ponudniki, ampak so na informativno povpraševanje ministrstva pripombe poslali prav vsi ponudniki, zatrjuje. "Že to kaže, da priporočila za pripravo tehničnih specifikacij niso bila predlagana za favoriziranje enega ponudnika, kot se želi iz nam neznanih razlogov prikazati," je zapisal. Na vse pripombe, ki so jih poslali potencialni ponudniki, je strokovna skupina odgovorila s strokovno razlago in utemeljitvijo, je dodal.

Pričakovali so, da bodo strokovna stališča slovenske radiološke stroke upoštevana, saj jih je k sodelovanju pozvalo samo ministrstvo. "Po naših pisnih odgovorih in pojasnilih s strokovnimi utemeljitvami na pripombe posameznih ponudnikov aparatov MR nas ministrstvo več kot mesec dni ni kontaktiralo," je pojasnil Kuhelj.

Predlog za nabavo pripravil svetovalec z Onkološkega inštituta

Ministrstvo je po njegovih besedah najelo svetovalca z Onkološkega inštituta, ki ni strokovnjak za področje MR-tehnologije. Ta je njihova priporočila za tehnično specifikacijo spremenil v končno tehnično specifikacijo, ki jim je bila poslana v pregled in potrditev.

"Ugotovili smo, da je najeti 'strokovnjak' ministrstva le delno upošteval naša priporočila, tehnične specifikacije pa v nekaterih točkah neustrezno spremenil v korist enega ponudnika. Na sestanku je strokovna komisija obravnavala predlog tehničnih specifikacij, ki jih je posredoval strokovnjak ministrstva, in jih ocenila kot neustrezne za kakovostno strokovno obravnavo bolnikov ter se s tem predlogom ni strinjala," je zatrdil.

"Popolnoma in v celoti zavračamo očitke suma prirejanja predloga tehničnih zahtev enemu ponudniku! Koruptivnost je verjetno treba iskati nekje drugje, zagotovo ne pri strokovni skupini, ki je za ministrstvo pripravila predlog tehničnih specifikacij za javno naročilo," je še zapisal Kuhelj.

Ministrstvo za zdravje je namreč ustavilo skoraj 40-milijonski nakup aparatur MR zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme pri pripravi javnega naročila, zato je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu postopke priprave in izvedbe javnega naročila ustavil ter podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad.