Zaradi domnevno spornih posojil Gordane Živec Kalan je bil v ZD Izola odrejen upravni nadzor. Foto: MMC RTV SLO
Zaradi domnevno spornih posojil Gordane Živec Kalan je bil v ZD Izola odrejen upravni nadzor. Foto: MMC RTV SLO
Mabra trdi, da niso prejeli posojil
Tudi ministra Marušiča zanima posojanje denarja v Izoli

Postopke preverjanja suma nezakonitega razpolaganja s sredstvi v izolskem zdravstvenem domu je sprožil tudi izolski župan Igor Kolenc. Od predsednika sveta zavoda Radivoja Nardina je zahteval, naj preveri, ali navedbe glede posojila, ki so se pojavile v medijih, držijo.

Zadevo preučuje tudi protikorupcijska komisija
Nardin je v četrtek neuspešno poskušal vpogledati v vso dokumentacijo zdravstvenega doma, zato je zahtevo podal tudi pisno in pričakuje, da jo bo dobil še pred redno sejo sveta zavoda, ki je sklicana za 12. januar. Predsednik sveta zavoda je tudi že zahteval razširitev dnevnega reda seje, da bi lahko razpravljali tudi o sumu zlorabe položaja oz. nepravilnega dajanja posojil. Zadevo preučuje tudi protikorupcijska komisija.

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je minister Dorjan Marušič odredil tudi interni nadzor nad postopkom podeljevanja koncesije Zdravstvenemu zavodu za kardiovaskularno dejavnost Tomislava Klokočovnika.

Marušič presenečen nad sklepom arbitražne komisije
Arbitražna komisija, ki jo sestavljajo predsednica Samira Ališič Kovač, predstavnika predlagatelja Gordana Živčec Kalan in Boštjan Zuljan ter predstavnici Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Damjana Jelačin Ivanovič in Suzana Rot, je namreč 22. decembra s preglasovanjem obeh predstavnikov ZZZS-ja odločila o sklenitvi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2011-2015, v obsegu programa v vrednosti 0,5 tima akutne bolnišnične obravnave v obsegu 500 uteži letno.

Z ministrstva so sporočili, da je Marušič presenečen nad sklepom arbitražne komisije. V sredo je odredil interni nadzor nad postopkom podeljevanja koncesije in tudi upravni nadzor nad dosedanjim izvajanjem koncesije.

Mabra trdi, da niso prejeli posojil
Tudi ministra Marušiča zanima posojanje denarja v Izoli