Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay
Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

POP TV je v nedeljo namreč poročal o tem, da je ministrstvo ustavilo skoraj 40-milijonski nakup aparatur za magnetno resonanco zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme pri pripravi javnega naročila, z ministrstva pa so danes posredovali daljše pojasnilo.

Sorodna novica Sum korupcije pri pripravi javnega naročila za nakup aparatov za magnetno resonanco

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ministrstvo prve dejavnosti za nabavo naprav za magnetno resonančno slikanje začelo že spomladi 2022. Na podlagi zbranih podatkov o starosti aparatov, obsegu programa in strategiji razvoja posameznih bolnišnic so najprej načrtovali nabavo devetih naprav. Po nastopu ministrstva za zdravje v novi sestavi in na podlagi dodatnih informacij pa so ugotovili potrebo po dodatnih napravah in septembra sprejeli odločitev za nakup 16 naprav za magnetno resonanco za 13 javnih zdravstvenih zavodov.

Skupina, ki so jo sestavljali radiologi iz zavodov, za katere je predvideva nabava naprave, je pripravila tehnične specifikacije, ki so bile s pozivom v začetku novembra 2022 posredovane potencialnim ponudnikom, in sicer družbam Echo Son, GH Holding, Gorenje GTI, Siemens Healthcare, Mideas in Mevi.

Glede na posredovane pripombe in pojasnila je skupina pripravila dokončne specifikacije. Na uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu so pred dokončno izdelavo razpisne dokumentacije oz. pred objavo javnega naročila želeli ugotoviti izpolnjevanje zakonskih zahtev iz zakona o javnem naročanju, zato so v začetku februarja 2023 izvedli informativno povpraševanje.

Ponovni poziv so posredovali istim potencialnim ponudnikom kot novembra 2022. Želeli so namreč preveriti relevantni trg, zmožnosti dobav aparatur še v letošnjem letu, natančno ugotoviti vrednost naročila, zlasti pa so želeli preveriti zadostitev določbam zakona o javnem naročanju glede predhodnega preverjanja trga in predhodnega sodelovanja kandidatov ali ponudnikov.

Sum prilagajanja naročila določenemu ponudniku

Od omenjenih potencialnih ponudnikov je le podjetje Siemens Healthcare posredovalo ponudbo za vseh 16 naprav z zneski in dobavnimi roki. Podjetja Mideas in Mevi sta odgovorila, da naprav po priloženih tehničnih specifikacijah ne morejo dobaviti, v odgovorih GH Holding in Gorenje GTI pa so bili zapisani očitki, da naprave po predloženih tehničnih specifikacijah lahko dobavi le podjetje Siemens Healthcare.

Ker očitki nakazujejo na sum prilagajanja naročila določenemu ponudniku, je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu postopke priprave in izvedbe javnega naročila takoj ustavil ter podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad.

Kot so dodali na ministrstvu, je projekt Naprave za magnetno resonančno slikanje za več javnih zdravstvenih zavodov del načrta razvojnih programov. Skupna vrednost projekta je okoli 48,8 milijona evrov, od tega se 38,4 milijona evrov z DDV-jem za nakup magnetnoresonačnih naprav krije s proračunskih postavk, medtem ko 10,4 milijona evrov z DDV za izvedbo gradbeno-obrtniških del krijejo javni zdravstveni zavodi.

Medtem pa se evropska sredstva iz projekta energetske sanacije glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana preusmerjajo na projekt skupnega javnega naročila medicinske opreme v okviru projekta React, v sklopu katerega se bo nabavila draga medicinska oprema. Višina evropskih sredstev je 41,7 milijona evrov.

Korupcija v zdravstvu