Zdravniški sindikat Fides zahteva višje plače. Foto: BoBo
Zdravniški sindikat Fides zahteva višje plače. Foto: BoBo

Od septembra se po opozorilu skupine Mladi zdravniki od zdravstvenega ministrstva vrstijo množične zavrnitve vlog za deficitarni dodatek zdravnikov na primarni ravni. "V kratkem času smo dobili od ministrstva več kot 40 negativno rešenih vlog mladih specialistov. Nezaslišano je, da vlagatelj čaka na odgovor več kot leto dni," so ogorčeni in dodajajo, da hranijo dokaze o datumu vloge in datumu prejetega odgovora.

Razlogi za zavrnitev vlog so po njihovi presoji absurdni. Najpogostejša razloga sta, da vlagatelj ne dosega nadpovprečnih uspehov v domačem okolju in pa neustrezen časovni trenutek.

"Če želimo stabilno primarno raven, je treba za obstoječe zdravnike vzpostaviti čim boljše delovne in gmotne razmere," so pojasnili. Zato dvomijo o smiselnosti odločitve ministrstva, da dviga plačnega razreda ne odobri. To po njihovem mnenju zdravnikom dodatno jemlje voljo in motivacijo pri delu na primarni ravni. Prav tako ne spodbuja njihovih mlajših kolegov, da bi se za specializacijo odločili, ob tem, ko vidijo, kakšna prihodnost jih lahko čaka.

"Minister za zdravje je že večkrat poudaril, kako pomemben je primarni nivo za oskrbo državljank in državljanov Slovenije. Vendar njegova dejanja ne odražajo izrečenih besed," so bili kritični do ministra Janeza Poklukarja, ki so ga označili za "ministra sladkih besed in grenkih dejanj". Dodatek za deficitarnost bi bilo po njihovi oceni treba razširiti na ves primarni nivo, najprej pa izkoristiti možnost odobritve vloge, ki jo zakonodaja dopušča.

Dodatek za deficitarnost je bil sicer uveden leta 2019. Kot so spomnili Mladi zdravniki, so leto 2019 zaznamovale številne kolektivne odpovedi delovnih razmerij zdravnikov s primarne ravni. Takratni zdravstveni minister Aleš Šabeder je po njihovih navedbah uvedel nekaj izboljšav za družinske zdravnike. Med drugim je zaradi pomanjkanja zdravnikov omogočil dvig plačnih razredov zdravnikom na primarni ravni.

Po omenjenem mehanizmu bi družinski zdravnik za uro dela namesto devet evrov v najboljšem primeru prejel približno 10,8 evra neto. Gre za sredstva, ki se izplačujejo iz proračuna. Direktor zdravstvene ustanove vloži vlogo za dvig razreda posameznemu zdravniku na primarni ravni, z njo pa morata soglašati župan in zdravstveni minister.

Mladi zdravniki so sicer v sredo na Facebooku komentirali tudi dvig najnižje urne postavke za delo dijakov in študentov, ki se bo po napovedi ministrstva za delo v kratkem zvišala na 6,17 evra bruto. Po njihovih navedbah je znesek enak urni postavki zobozdravnikov in zdravnikov pripravnikov. Ob tem so vprašali: "Vlada, a lahko dobijo naši pripravniki nazaj vsaj bone in študentski dom?"

Ministrstvo pripravlja izhodišča

Na ministrstvu za zdravje so zapisali, da želijo v naslednjih dneh izhodišča za pogajanja pripraviti do te mere, da jih lahko sprejme vlada in da na uradna pogajanja lahko povabijo predstavnike sindikatov, tudi mlade zdravnike.

Dodali so, da vse napore prioritetno vlagajo v obvladovanje epidemije, se pa zavedajo vseh izzivov na primarni in sekundarni ravni. Kot so pojasnili, dodatek na deficitarnost v sistemu plač v javnem sektorju ne obstaja. Je pa zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva vpeljal dodatek za spodbujanje specializacije iz družinske medicine. Prav tako obstaja inštitut "izrednih napredovanj", ki velja za vse javne uslužbence.

Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da so aprila lani sprejeli odločitev o vsebinski prenovi navodil o ugotavljanju razlogov za uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred, ki je za največ pet razredov višji od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta po 19. členu zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V primeru utemeljenih razlogov minister izda soglasje, v nasprotnem primeru se izda zavrnitev izdaje soglasja, o čemer vlagatelja obvestijo z obrazloženim dopisom, so navedli na ministrstvu in dodali, da pa tudi "utemeljena vloga ne pomeni nujnosti izdaje soglasja, saj je le-to v pristojnosti ministra".

Po njihovih navedbah sicer večina vlog ne izpolnjuje merila, ki določa, da ima javni uslužbenec strokovne kompetence, znanja in delovne izkušnje, ki nedvoumno izkazujejo upravičenost uvrstitve v višji plačilni razred. Soglasje po 19. členu zakona o sistemu v javnem sektorju pa ni in ne more biti nagrada za dobro delo zaposlenega, saj za to obstaja institut plačila za delovno uspešnost in možnost rednega napredovanja.

Ob tem so na ministrstvu spomnili na ukrepe, ki so jih sprejeli za ureditev razmer na primarni ravni. Kot so navedli, so med drugim zdravniki z odobreno specializacijo iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 upravičeni do 20-odstotnega dodatka.

Spomnili so še na dodatnih 30 specializacij iz klinične psihologije, štipendije za specializacijo družinske medicine, povečan vpis na medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, nov odsek za stomatologijo v Mariboru, pa na 200 milijonov evrov za investicije v infrastrukturo na primarni ravni, 50 milijonov evrov za razvoj obeh medicinskih fakultet ter na poseben vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine.