Domnevni primer evtanazije je sprožil številne polemike. Foto: BoBo
Domnevni primer evtanazije je sprožil številne polemike. Foto: BoBo

Ministrstvo za zdravje se bo o morebitnih nadaljnjih ukrepih odločalo po prejemu poročila UKC-ja. Od ustanove so poleg tega zahtevali še informacije o urejenosti sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave bolnikov. Ministrstvo ima možnost, da dá pobudo za izredni strokovni nadzor tako Zdravniški zbornici Slovenije kot nadzor nad delom v zdravstveni negi.

Andrej Možina
Zdravniki imajo za opozarjanje na voljo številne kanale in nezavestni pacienti ne spadajo mednje, je opozoril Možina. Foto: BoBo

Medicinska sestra je seveda vprašala, ali naj nastavi infuzijo kalija, in tudi verjela je, da verjetno kalij teče v bolnika. Vendar ta kalij ni nikoli tekel v bolnika, tekel je mimo bolnika. Nikakor nisem mislil s tem kakor koli izpostaviti sestrske problematike. Problematika, ki je bila s tem dejanjem hotena in sprožena, je povsem drugačna in vzeta iz konteksta tega strokovnega nadzora. In sicer, želel sem opozoriti na eno veliko, hujše dogajanje, in to je nekomunikacija znotraj samega zdravniškega tima. Delo na intenzivnih negah je težko, zapleteno, bolj kot v drugih disciplinah medicine.

Radan v Odmevih
O evtanaziji s Hojkerjem in Možino
Sum evtanazije: do uporabe kalija vse po pravilih

Vodstvo ljubljanskega kliničnega centra je predstavilo izsledke interne preiskave o domnevni evtanaziji na nevrološki kliniki in pojasnilo, da nimajo dovolj dokazov za sum evtanazije. Sprožen pa je postopek za izredno odpoved zdravnika, ki so ga tudi kazensko ovadili. Zdravnikov zagovornik je že napovedal pritožbo in iskanje pravice na sodišču.

Interni strokovni nadzor ni potrdil suma evtanazije na nevrološki kliniki, saj naj za to ne bi bilo dovolj materialnih dokazov. Zdravnik Ivan Radan je sicer odredil nastavitev kalijevega klorida, kar je po mnenju strokovne komisije v nasprotju s pravili medicinske stroke. Toda zaradi pomanjkanja dokazov po mnenju strokovnih nadzornikov ni mogoče z gotovostjo trditi, da je kalijev klorid stekel pacientu v žilo in povzročil zastoj srca, vendar pa je verjetnost večja, kot da bi stekel kalijev klorid mimo. Odločitev za odstop od obdukcije pacienta pa je bila po ugotovitvah strokovnega nadzora glede na okoliščine napačna.

Radan je sicer v medijih razložil, da kalija pacientu niso vbrizgali, svoje dejanje pa je označil kot protest. Dejal je, da je šlo za provokacijo, s katero je želel opozoriti na pomanjkanje komunikacije znotraj zdravniškega tima.
Strokovni direktor kliničnega centra Sergej Hojker je takšno dejanje označil za hudo etično kršitev. "To je nedopustno. Bolnikov ne smemo uporabiti za proteste," je opozoril Hojker in se hkrati javno opravičil družini. Radanu so kot ukrep izrekli izredno odpoved in ga tudi kazensko ovadili.

Strokovni direktor UKCL-ja je še opomnil, da bi moral dodatni ukrep, kot je naročanje kalija, sprožiti alarm na oddelku, vendar se v tem primeru to ni zgodilo. Zato je sprožil postopek zamenjave tako Radanovega nadrejenega, vodje intenzivnega oddelka, kot tudi vodje kliničnega oddelka.

Hojker je ob tem dejal, da ima zgodba sicer eno pozitivno plat, in sicer sprožitev razprave o smrti, ki smo jo potiskali stran od sebe. "Človek ima pravico do dostojanstvene smrti in diskusija o tem je še kako na mestu," je še dejal Hojker.

Strokovni direktor nevrološke klinike David B. Vodušek je povedal, da je za primer prevzel objektivno odgovornost, čeprav ni bil neposredno nadrejen Radanu. Po njegovih besedah so zdravniki in sestre na nevrološki kliniki v veliki večini zelo odgovorni in tudi o Radanu ni imel slabih informacij. Glede njegovega nadrejenega, ki ni sprožil alarma ob Radanovih dejanjih, pa je dejal, da ga ne obtožuje, da je zadeve želel pomesti pod preprogo, temveč da "se ni znašel", zaradi česar pozneje pacient ni bil obduciran; obdukcija bi verjetno razkrila, ali je bila 83-letnemu bolniku, ki je bil po hudi kapi v nezavesti, vbrizgana mešanica kalija in morfija, ki naj bi povzročila ustavitev srca.

Možina proti protestom na pacientih
Tudi če so na oddelku težke razmere in pomanjkljiva komunikacija, to ni ne razlog ne opravičilo za insceniranje evtanazije, je povedal predsednik zdravniške zbornice Andrej Možina. Obstajajo druga, regularna pota za opozarjanje na razmere ali nepravilnosti. Naštel je obveščanje predstojnika, uporabo konzilija zdravnikov ali iskanje pomoči pri sindikatu ali zdravniški zbornici. "Zdravniki so strokovne nesporazume dolžni reševati daleč stran od oči laične javnosti in reševati medsebojna nesoglasja," je poudaril predsednik zbornice.

Številni preobrati v zadnjih dneh so po njegovi oceni skrb vzbujajoči, mnoge izjave so protislovne. Hkrati pa v zbornici razpolagajo s skromnimi materialnimi dokazi, tako da Možina predvideva, da bo v tem primeru odločilno delo organov pregona, ki aktivno delajo na razreševanju te nepojasnjene zgodbe.

Zdravniška zbornica dogajanja dejavno spremlja zlasti preko neodvisnega instituta tožilca zbornice oz. njegovega namestnika, ki morata s svojim delovanjem in ukrepi varovati tudi ugled zbornice in zdravniškega stanu v celoti, je povedal Možina. Tožilec je poročilo prejel šele v sredo in postopek za morebiten odvzem licence bo trajal še kar nekaj časa, bo pa razsodišče o morebitnem začasnem odvzemu licence razpravljalo "v kratkem".

Menjave predstojnikov
Je pa Možina kot korektne ocenil ukrepe vodstva UKC-ja, ki ni sprožilo samo postopek za prenehanje delovnega razmerja zdravniku, temveč tudi postopek za zamenjavo predstojnice kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo Bojane Žvan in predstojnika intenzivnega oddelka nevrološke klinike Viktorja Šviglja.

Predsednica odbora za pravno-etična vprašanja pri zbornici Danica Rotar Pavlič je dodala, da so se zaradi dogajanja v zadnjih dneh zdravniki znašli v težkem položaju. To utegne imeti velike posledice na zaupanje ljudi v zdravnike, je ocenila.
Ministrstvo za zdravje se bo o morebitnih nadaljnjih ukrepih odločalo po prejemu poročila UKC-ja. Od ustanove so poleg tega zahtevali še informacije o urejenosti sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave bolnikov. Ministrstvo ima možnost, da dá pobudo za izredni strokovni nadzor tako Zdravniški zbornici Slovenije kot nadzor nad delom v zdravstveni negi.

Medicinska sestra je seveda vprašala, ali naj nastavi infuzijo kalija, in tudi verjela je, da verjetno kalij teče v bolnika. Vendar ta kalij ni nikoli tekel v bolnika, tekel je mimo bolnika. Nikakor nisem mislil s tem kakor koli izpostaviti sestrske problematike. Problematika, ki je bila s tem dejanjem hotena in sprožena, je povsem drugačna in vzeta iz konteksta tega strokovnega nadzora. In sicer, želel sem opozoriti na eno veliko, hujše dogajanje, in to je nekomunikacija znotraj samega zdravniškega tima. Delo na intenzivnih negah je težko, zapleteno, bolj kot v drugih disciplinah medicine.

Radan v Odmevih
O evtanaziji s Hojkerjem in Možino
Sum evtanazije: do uporabe kalija vse po pravilih