Foto: pexels.com
Foto: pexels.com

Direktor direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Branko Bregar je povedal, da ima duševno zdravje visoko prioriteto na ministrstvu za zdravje, zato so lani ustanovili sektor za duševno zdravje in demenco.

Načrtujejo tudi zaključek priprave novele zakona o duševnem zdravju, ki popravlja določene neustavnosti.

Novelo trenutno medresorsko usklajujejo, nato pa načrtujejo, da jo bodo poslali v postopek na vlado, je pojasnila Nadja Čobal iz sektorja za duševno zdravje na ministrstvu.

Ob tem pa nameravajo pripraviti tudi povsem nov zakon o duševnem zdravju, s katerim bodo po njenih besedah skušali pokriti področja, ki jih zakon še ne zajema. Med njimi je naštela področje otrok in mladostnikov, tudi z ureditvijo nove institucije, ki bi skrbela za otroke in mladostnike z nevarnim vedenjem.

Predlog zakona, ki ga bo po besedah vodje sektorja za duševno zdravje in demenco na ministrstvu za zdravje Mojce Zvezdane Dernovšek pripravila nova delovna skupina na ministrstvu, bo zaobjel tudi področje uporabe posebnih varovalnih ukrepov, denimo pasov za fiksiranje, ki potrebuje dodelavo.

Ob tem so na ministrstvu za zdravje pripravili tudi predlog zakona o psihoterapiji, ki ga bodo po načrtih v nekaj tednih poslali v javno obravnavo, je pojasnila in dodala, da zakon formalno ureja poklic psihoterapevta in merila za pridobitev licence, ki trenutno ne obstaja.

Med merili zakon opredeljuje, kakšna izobraževanja, specializacije in supervizije potrebuje posameznik za opravljanje tega poklica. Zakon bi uvedel tudi psihoterapevtsko zbornico.

Nujna regulacija psihoterapije

Psihoanalitična psihoterapevtka Urška Batellino pa je poudarila, da psihoterapija v Sloveniji postaja "biznis", saj je povpraševanje večje od ponudbe. Posledično še neizkušeni terapevti, ko dobijo dovoljenje za odprtje ambulante, to zapolnijo v letu dni.

Ker pa se po njenih besedah v tem času profesionalno še ne razvijejo dovolj, je lahko takšna pomoč premalo strokovna. Izobraževanje psihoterapevtov in regulacija tega poklica sta zato nujno potrebna, je izpostavila.

Na vprašanje, ali je morda težava v kateri od visokošolskih institucij, ki izobražujejo psihoterapevte, je Dernovšek odgovorila, da ne, pač pa so težava "vikend tečaji". Zakon pa je ob urejanju področja psihoterapije namenjen tudi zaščiti uporabnikov, je poudarila.