Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

GOSPODINJSTVA

Ali bodo vlada oz. pristojni odložili plačilo vseh položnic, na primer za komunalne storitve, obratovalne stroške, internet, telefon, RTV-prispevek ipd.?

Za zdaj se ne predvideva odlog ali oprostitev plačila obveznosti, ki nastanejo iz naslova položnic.
Vir: MF


Ali se po zgledu določenih držav pripravlja splošen moratorij na odplačevanje posojil zaradi zmanjšanja oz. izgube dohodka?

Po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti posojilojemalcev bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za posojila fizičnih oseb ter za društva, zavode in ustanove. Zakon predvideva odlog za 12 mesecev, banka in posojilojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za posojilojemalca ugodnejši.
Vir: MGRT


DELAVSKE PRAVICE

Kako je z odrejanjem izkoriščenja dopusta? Konkretno vprašanje: "Zakaj vodilna na Centru za socialno delo sili socialne delavce, javne uslužbence, da izkoristijo letni dopust ob odsotnosti iz dela? Torej, ali sme delodajalec delavcu odrediti na primer izkoriščenje letnega dopusta za čas epidemije novega koronavirusa?"
Enostransko odrejanje letnega dopusta je v nasprotju z zakonom.

Delodajalec sicer lahko odobri letni dopust zaradi izpada dela pri delodajalcu oz. zaradi poslovnih razlogov, to pomeni v času, ko so izpolnjeni razlogi za odreditev začasnega čakanja na delo oziroma odrejene karantene – toda v skladu z dogovorom z delavcem. Pri tem mora delodajalec upoštevati navedene zahteve, ki omejujejo njegovo diskrecijo, torej da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom, se pravi zaradi potreb po počitku, rekreaciji in družinskih obveznostih.
Vir: MDDSZ


Kako ravnati v primeru izrazitih kroničnih bolezni? Konkretni primer: Kako ravnati, če imam doma moža, ki je kronični bolnik z izrazito oslabljenim imunskim sistemom in je izoliran že od 12. marca 2020. Jaz pa delam v tovarni, kjer proizvodnja normalno dela. Zanima me, kaj naj storim, da ga zaščitim, in kakšne pravice imam, da ostanem doma in s tem ne kršim delavnopravne zakonodaje?

Vsekakor naj se gospa skuša dogovoriti z delodajalcem. Na podlagi delovnopravne zakonodaje ji zaradi tega, ker je mož kronični bolnik, delodajalec ni dolžan zagotoviti plačane odsotnosti (morda to ureja zdravstvena zakonodaja). Lahko pa se gospa skuša dogovoriti z delodajalcem za izkoriščanje letnega dopusta ali morda neplačano odsotnost z dela.

Vir: MDDSZ


Kako ravnati, če delodajalec ne upošteva preventivnih ukrepov NIJZ-ja oz. ministrstva za zdravje?
Na primer, kot navaja eden od gledalcev: če delodajalec, ki zaposluje npr. 40 ljudi, ne upošteva osnovnih napotkov glede higiene za omejitev okužbe z virusom? Na razpolago ni niti razkužila za roke, po podjetju se prosto sprehajajo nezaposleni, vzpostavljajo se delovne sobote, ne razkužujejo se kljuke, delovne površine, skratka, povsem neodgovorno.

Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo opravljanje dela delavcev, sprejeti mora takšne ukrepe, ki zmanjšujejo izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe.
V aktualni situaciji epidemije praviloma ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih mest, ne zadostujejo, zato morajo delodajalci sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi kar najbolj zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Predvsem pa morajo delodajalci slediti vsakokratnim uredbam in navodilom na državni ravni ter v okviru lokalnih skupnosti.
Zakon pa določa, da ima delavec pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda. Prav tako ima delavec pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.
Vir: MDDSZ


Zakaj morajo v nekaterih tovarnah vseeno delati? Konkretno: zakaj morajo na primer v Gorenju, kjer proizvajajo belo tehniko, ki zdaj ni življenjskega pomena, še vedno delati?

Tovarne in proizvodni obrati se ne smejo ustaviti, saj bi zapiranje ogrozilo tudi oskrbo prebivalstva. Minister Zdravko Počivalšek se je v ponedeljek, 16. marca 2020, na to temo sestal tudi z Boštjanom Gorjupom, predsednikom GZS-ja, s katerim sta se strinjala, da tovarn in proizvodnih obratov ne smemo zapreti, saj številna podjetja zagotavljajo za življenje nujno potrebne izdelke. Enotno mnenje je, da podjetja, ki nimajo izpadov v dobaviteljski verigi in lahko zagotovijo varno delovno okolje, še naprej opravljajo svojo dejavnost.
Vir: MG


Kako naj ravna delavec ali delodajalec, ko delavec dobi službo, vendar zaradi trenutnih razmer v državi ne more opraviti zdravniškega pregleda. Ali se, upoštevajoč ta vidik, v teh razmerah sploh lahko nekdo zakonito zaposli v novi službi?

Delodajalci v času ukrepov, ko izvajalci medicine dela ne izvajajo zdravstvenih pregledov, ne morejo zagotoviti teh pregledov. Zato se bodo delodajalci odločali glede na konkretno situacijo posamezne zaposlitve, upoštevali, ali je ta delavec že v postopku zaposlitve, je torej pri prejšnjem delodajalcu že odpovedano delovno razmerje, ali je ta nova zaposlitev nujna in kakšna je vrsta dela, ki ga bo delavec opravljal. Na MDDSZ-ju menijo, da v teh izjemnih primerih delodajalec ne sme biti kaznovan zaradi zamude oziroma poznejše izpolnitve preventivnega zdravstvenega pregleda, ki bo izveden po prenehanju trenutnih sprejetih ukrepov.

Izjema pa so delovna mesta, za katera so določene posebne zdravstvene zahteve. Ker se tam šele z zdravstvenim pregledom ugotavljajo zahtevane zdravstvene sposobnosti oz. omejitve pri delavcu – na tako mesto pa delodajalec ne more zaposliti delavca brez zdravstvenega pregleda.
Vir: MDDDSZ


PRAVOSODJE

Konkretni primer: Dobil sem poziv na prestajanje zaporne kazni na Dobu, pa ne vem, ali je to realno ali ne?

Ministrstvo za pravosodje pravi, da se že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora po uveljavitvi interventnega zakona prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo. Glede konkretnega primera, kjer državljan piše, da je prejel poziv za prestajanje kazni zapora, na MP pojasnjujejo, da se postopki poziva po uveljavitvi interventnega zakona prekinejo.
Pomembno je poudariti, da priporniki (ponovitvena nevarnost) niso vključeni, saj se njih ne poziva, temveč razporedi (so že v zavodu). Odveč je skrb, da bi nekoga, ki ima priporne razloge, zdaj izpustili.
Vir: MP


Kako je z roki in naroki na sodiščih, upravnih enotah in drugih organih? Konkretni primer: ali na primer rok za pritožbo velja, čeprav sumim, da sem okužen, in zato nočem tvegati s prihodom na organ ali s pošiljanjem pisne pritožbe, s katero bi prav tako lahko koga okužil? Kdaj natančno so (bodo) roki prenehali teči in kdaj se nadaljujejo?

V primeru zamude procesnega roka, ki z uveljavitvijo zakona velja le za nujne zadeve, oseba uporabi institut vrnitve v prejšnje stanje.
Zakon določa, da če stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravno dejanje sodišče na njen predlog dovoli, da ga opravi pozneje (vrnitev v prejšnje stanje), če spozna, da je stranka zamudila narok oziroma rok iz upravičenega vzroka. Presoja, kaj je upravičen vzrok, je v domeni sodišča, ZPP ne vsebuje dokaznega pravila, da bi takšen upravičen vzrok bilo treba izkazati z listino, mora pa upravičeni vzrok/razlog izkazati tisti, ki ga zatrjuje.
Vir: MP


Kako naj ukrepajo vsi tisti, ki so ločeni in imajo z bivšim partnerjem sodno določene stike glede otrok? Ali ti veljajo tudi v teh "vojnih" razmerah? Glede na situacijo, ko se priporoča čim manj stikov s sorodniki, uporabo medijev, kot so Skype ipd., ne vejo, kako ukrepati, še posebej, če je eden izmed staršev v rizični skupini.

Tudi v izrednih okoliščinah velja, da je treba spoštovati pravnomočne sodne in upravne odločitve. Pri izvrševanju stikov pa pozivamo starše, naj se v tem izjemno kriznem obdobju obnašajo razumsko, upoštevajo odrejene in priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in da imajo pri tem pred očmi predvsem varstvo koristi svojih otrok. Otrok naj ne izpostavljajo možnosti okužbe in s tem resni grožnji za njihovo zdravje in zdravje tistih, ki so s takim otrokom v stiku (npr. sorojenci, stari starši). Staršem predlagamo, da stike v tem obdobju odgovorno vzpostavijo na drug način (npr. po sredstvih za elektronsko komunikacijo). Stiki se seveda po dogovoru lahko nadomestijo po prenehanju izrednih okoliščin.
Kakršno koli spremembo izvršilnega naslova (sodne odločbe o določitvi stikov) je mogoče uveljavljati po sodni poti.
Starše in druge osebe opozarjamo, da je potrebno dosledno spoštovanje veljavnih preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti širjenja oziroma preprečevanja okužbe ter spoštovanje navodil pristojnih organov oziroma služb v zvezi s koronavirusom."
Vir: MDDSZ

V tem težkem obdobju smo seznanjeni tudi s težavami izvajanja stikov, kot so določeni v sodni odločbi, pri čemer se že sprožajo postopki pred sodišči s predlogi za izdajo začasnih odredb, s katerimi eden od staršev zahteva prepoved izvajanja stikov z otrokom zaradi nevarnosti okužbe, ali pa zahteva izdajo začasne odredbe o stikih, ker mu drugi starš ne dovoli stika iz tega istega razloga. Pozivamo starše, da so v svojih postopanjih razumni in odgovorni, da ne ogrožajo koristi svojih otrok iz takšnih in drugačnih razlogov. Če ni mogoče zagotavljati oziroma izvajati stikov zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, predlagamo, da za zagotovitev stika, ki je namenjen ohranjanju odnosa z drugim staršem, uporabljajo tehnologijo, telefone, morebitne videokonference. Na ministrstvu za pravosodje smo bili v preteklih dneh seznanjeni tudi z odzivom vrhovnega sodišča, s katerim višja in okrožna sodišča seznanja, da je pri odločanju o stikih v teh težkih časih treba pretehtati, kar je otroku najbolj v korist, pri čemer se upošteva tudi trenutno stanje. Pozivamo torej k razumnosti, saj ste starši tisti, ki morate prvi poskrbeti za zaščito koristi vaših otrok.
Vir: MP


ZDRAVSTVO

Kakšna je usoda dializiranih bolnikov, ki spadajo v rizično skupino? Konkretni primer: "Sem dializna bolnica v zasebnem centru in zanima me, kje se bomo dializirali v primeru okužbe? Kako je s prevozi, saj taksisti prevažajo v avtu tudi 3-4 paciente hkrati – tudi če niso okuženi? Na dializi nihče točno ne ve, kako bo, če bo prišlo do najhujšega, zato upam, da boste vi nas glas in odgovorne povprašali o naši situaciji?"

Vsi pacienti z zmanjšanim imunskim sistemom so še bolj izpostavljeni tveganju.Gospe bi predlagali, da uporablja lastni prevoz. V času povečanega števila okuženih s koronavirusom veljajo tudi za bolnike z oslabljenim imunskim sistemom in onkološkimi boleznimi vsa splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb.
Kakšnih zelo specifičnih navodil zanje torej ni, informacije naj iščejo pri centrih za dializo.
Vir: MZ


Kako je glede razkuževanja javnih površin?

Ta ukrep se trenutno splošno ne izvaja, niti ga za zdaj ne pripravljajo.
To so torej, na primer, v izolski občini začeli samoiniciativno.
Vir: MZ


Ali se v primeru, da poštarji nimajo zaščitne opreme, lahko okužimo prek časopisa, reklam, paketov?

Še vedno ni natančno znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. Drugi koronavirusi lahko na površinah preživijo od nekaj ur do nekaj dni. Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka.
Vir: MZ


Veliko ljudi je opažalo, da nekateri ukrepe za preprečevanje okužbe ne spoštujejo – bodisi kupci v trgovini, delodajalci na delovnem mestu, družine na igralih ali zbrani mladi pred bloki. Kam se naj torej v takem primeru obrnejo?

Kršitve naj posamezniki sporočijo pristojnim inšpekcijam. In če prijavo sporočimo inšpekciji, ki za to ni pristojna, bo ta prijavo preusmerila pristojni službi oz. s tem seznanila prijavitelja.
Vir: MZ


So zdravi otroci enako dovzetni za virus kot odrasli?

Ta virus je do otrok in tudi do dojenčkov prijazen. Oni se okužijo, vendar pogosteje pri njih ta okužba poteka asimptomatsko ali pa manj hudo kot pri starejših. Otroci lahko malo posmrkajo, slabo se počutijo, nekateri imajo tudi drisko, bolečine v trebuhu ... Ampak kaj hujšega pa pri večini otrok ni. Oblika je milejša. Je pa res, da ti otroci trosijo okoli viruse in so rezervoar virusov. Zato pozivamo dedke in babice, da se zadržijo in naj ne pazijo svojih vnukov.
Dr. Tina Bergant, specialistka pediatrije (v oddaji Poročila ob petih 19. 3. 2020)


SOCIALA

Ali obstajajo kakšna konkretna navodila za varovance v oskrbovanih stanovanjih?
Konkretni primer: “Se pa počutim pozabljena od vseh, pa ne le jaz, temveč vsi moji sosedje, ki živimo v tako imenovanih varovanih (oskrbovanih) stanovanjih. Večina je stara od 73 do 90 let. Do zdaj so nam pomagali naši otroci, vendar nekateri živijo zelo daleč od nas, pa tudi varno ni, da bi nas obiskovali. Za zdaj si zelo pomagamo med seboj, a nas je strah, če ni že kdo izmed nas okužen. Poskusila sem navezati stik z našo občino, pa zgleda, da nismo še prišli na vrsto, ker nam nihče ne odgovori na naša vprašanja.”

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je odgovorilo, da je to bivanje primerljivo bivanju v domačem okolju, posebnih navodil ni in da naj se obrnejo na izvajalce socialne oskrbe:
“Bivanje v oskrbovanih stanovanjih je primerljivo bivanju v domačem okolju, zato veljajo vsa priporočila in navodila, ki jih daje Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Odgovore na dodatna morebitna vprašaja pa lahko dobijo pri izvajalcu, s katerim ima lastnik oskrbovanih stanovanj podpisano pogodbo za izvajanje socialne oskrbe."
VIR: MDDSZ


Kako bodo upokojenci, ki jim pokojnino domov prinese poštar, prejemali pokojnino zdaj v teh razmerah? Ali bodo tu kakšne spremembe?

Upokojenci bodo pokojnine prejeli, trenutno še potekajo dogovori o načinu oz. protokolih izplačila.
Vir: Pošta Slovenije


Posodobljeno 25. 3. 2020