Ideja za poskusni projekt v Franciji sicer izvira iz Nizozemske, kjer podobnega že izvajajo. Foto: Pixabay
Ideja za poskusni projekt v Franciji sicer izvira iz Nizozemske, kjer podobnega že izvajajo. Foto: Pixabay

Posebnost pilotnega projekta bo predvsem v tem, poroča BBC, da oboleli ne bodo v stiku s turobnim bolnišničnim okoljem, pri čemer bo zdravljenje z zdravili drugotnega pomena. Trenutno zdravilo, ki bi zaustavilo napredovanje Alzeheimerjeve bolezni, ne obstaja.

V vasi, ki se bo razprostirala na sedmih hektarjih, bo do konca naslednjega leta živelo okoli 120 obolelih. Posebnost vasi bo odprto strukturirano bivanje, pri čemer bodo uvajali alternativne terapije zdravljenja – velik poudarek bo na ohranjanju družbenega življenja prebivalcev, zaradi česar negovalci ne bodo oblečeni v uniforme, temveč v navadna civilna oblačila.

Vas brez ograj
Čeprav bo za varnost poskrbljeno, v vasi ne bo ograj, saj želijo, da bi bili prebivalci čim bolj integrirani v kulturnodružbene dejavnosti. V vasi bodo živeli tudi raziskovalci ter okoli 100 negovalcev in prostovoljcev, ki bodo organizirali vsakodnevne dejavnosti. Pri delu jim bodo pomagali tudi posebej izurjeni psi, katerih naloga bo predvsem pomagati obolelim premagovati osamljenost.

Za Alzheimerjevo boleznijo in drugimi oblikami demence v Franciji trpi več kot milijon ljudi, vsako leto pa je diagnosticiranih več kot 200.000 novih primerov obolelih.