Obolevanje za okvarami sluha je zaradi intenzivnega in čezmernega hrupa v delovnem okolju v zadnjem času v porastu. Foto: Srdjan Živulović/BoBo
Obolevanje za okvarami sluha je zaradi intenzivnega in čezmernega hrupa v delovnem okolju v zadnjem času v porastu. Foto: Srdjan Živulović/BoBo

Podpredsednica zveze in predsednica odbora naglušnih Jasna Urban je ob začetku razprave z naslovom Razumevanje in obvladovanje hrupa in glasnosti v delovnem okolju poudarila, da je obolevanje za okvarami sluha zaradi intenzivnega in čezmernega hrupa v delovnem okolju v zadnjem času v porastu in da se zato spoprijemamo s "sodobno epidemijo poklicnih bolezni okvare sluha".

Ajda Erzar s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa je predstavila merila, po katerih stroka določa, ali gre v določenem primeru za poklicno bolezen. V primeru okvare sluha jo mora najprej ugotoviti specialist, v skladu s pravilnikom o poklicnih boleznih pa o tem nato odloča interdisciplinarna komisija, ki prouči dokumentacijo, vključno z oceno tveganja z ustreznimi meritvami delodajalca, potem pa poda svoje mnenje.

Marjeta Recek s sektorja za varovanje zdravja na ministrstvu za zdravje je ocenila, da je "pravilnik o poklicnih boleznih, glede na to, da je dolgo časa nastajal, učinkovit". Ob tem je poudarila, da morajo vsi deležniki, vključno z delodajalci, delojemalci in tistimi, ki izvajajo meritve in ocene tveganja, enakovredno razumeti problematiko hrupa na delovnem mestu, saj bo poklicne okvare sluha tako lažje identificirati.

"Delodajalci hrup običajno prepoznajo kot tvegan dejavnik za zdravje delavcev, a ga v ključni fazi podcenjujejo. Velja širši konsenz, da je hrup stalnica v vsakdanjem življenju in se ga kot takega prevečkrat obravnava tudi na delovnem mestu, četudi je za zdravje izjemno škodljiv," je dejal Slavko Krištofelc z inšpektorata za delo in opozoril na obvezo delodajalca do verodostojnega merjenja hrupa.

Samozaposleni delajo v manj varnih okoljih

Krištofelc je spregovoril tudi o problematiki samozaposlenih, ki imajo zaradi prekarnih in spremenljivih delovnih razmer veliko manj možnosti za udejstvovanje v delovnem okolju z varnimi količinami hrupa.

O problematiki samozaposlenih v kulturi, ki so hrupu bolj izpostavljeni, je spregovoril tudi glasbenik Boštjan Simon z Zavoda Tinitus, ki se ukvarja z zmanjševanjem pojavnosti tinitusa v glasbeni industriji. V zavodu ugotavljajo, da za tinitusom, zdravstvenim stanjem, pri katerem oseba zaznava zvok ali zvonjenje v ušesih ali glavi brez zunanjega vira zvoka, trpi skoraj 25 odstotkov zaposlenih v glasbeni industriji.

Simon je zato pozval k varnejšemu delovnemu okolju za glasbenike in obiskovalce, saj po njegovih besedah v zavodu opažajo, da organizatorji glasbenih prireditev glasbenike in obiskovalce izpostavljajo bistveno previsokim količinam hrupa, kot je dovoljeno.