Med bolnišnicami, ki so zadolžene pri državni zakladnici, je tudi izolska bolnišnica. Foto: Mateja Brežan/Radio Koper
Med bolnišnicami, ki so zadolžene pri državni zakladnici, je tudi izolska bolnišnica. Foto: Mateja Brežan/Radio Koper

Najbolj je pri državni zakladnici zadolžena bolnišnica Novo mesto s tremi milijoni evrov dolga, milijon manj je zadolžena bolnišnica Topolšica, sledi pa ji bolnišnica Izola z 820 tisoč evrov dolga. Bolnišnica Jesenice je pri državni zakladnici zadolžena za skoraj 344 tisoč, bolnišnica Ptuj pa za 142 tisoč evrov.

Posojila iz državne zakladnice so namenjena kratkoročni premostitvi likvidnostnih težav, saj so v preteklosti nekaterim bolnišnicam dobavitelji grozili, da jim bodo ustavili dobavo. Posojila lahko bolnišnice reprogramirajo v posojila za obdobje do treh let.

Letos zvišanje cen zdravstvenih storitev
Bolnišnice z izjemo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sicer na polovici letošnjega leta ocenile, da bodo leto 2016 končale s pozitivnim ali izravnanim poslovnim rezultatom. V drugi polovici leta so se tudi zvišale cene zdravstvenih storitev za 3,6 odstotka, kar pomeni 31,6 milijona evrov več denarja za zdravstvene ustanove.

Po mnenju ministrstva za zdravje je na izboljšanje poslovanja bistveno vplivala uvedba novih obračunskih modelov, saj so ugotovili podcenjenost nekaterih in precenjenost drugih programov. K znižanju stroškov izvajalcev pa bodo pripomogla tudi skupna javna naročila, ki potekajo pod okriljem ministrstva za javno upravo.

Vzrokov za minus je več
Kot vzroke za negativno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov pa na ministrstvu navajajo linearno zniževanje cen zdravstvenih storitev v preteklih letih, pogost razlog pa je tudi preseganje programa, ki ga zdravstvena blagajna potem ne plača. K slabemu poslovanju pa prispevajo tudi neenotno izpogajane cene v okviru javnih naročil in tudi nepravilnosti pri poslovanju.