Foto: BoBo
Foto: BoBo

Državna revizijska komisija (DRK) je v postopku pravnega varstva pri obravnavi javnega naročila obravnavala štiri zahtevke za revizijo, ki so jih podali veledrogeristi Kemofarmacija, Salus in Farmadent ter Računsko sodišče kot zagovornik javnega interesa.

Vsi vlagatelji so zatrjevali, da je naročnik določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oblikoval v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju. Salus in Farmadent nista izkazala naročnikovih kršitev, zato je DRK njuna zahtevka zavrnil kot neutemeljena.

Kemofarmacija in Računsko sodišče komisije sta na drugi strani izkazala naročnikove kršitve določb zakona o javnem naročanju. DRK je ugotovil naročnikovo kršitev načela transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj dokumentacija oddaje javnega naročila določa, da bodo posamezni javni lekarniški zavodi za ista zdravila sklenili okvirni sporazum z dvema ali več dobavitelji zdravil, pri tem pa naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.

Posledično ni mogoče ugotoviti, ali bo posamezni javni lekarniški zavod naročal zdravila od prvega ali od drugega podpisnika okvirnega sporazuma, navaja DRK, ki je tudi ugotovil naročnikovo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti, saj sta merili popust na ceno zdravila in ugodnost na obseg dobav oblikovani na način, da ob skupni uporabi ne identificirata cenovno najugodnejše ponudbe.

Razveljavljen tudi prvi razpis

DRK je sicer že novembra 2019 v celoti razveljavil postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zdravil javnim lekarnam. Nato je lekarniška zbornica šla v nov razpis.

Javni lekarniški zavodi pa so konec avgusta v odprtem pismu predsedniku vlade, ministru za zdravje in ministru za javno upravo pozvali k ureditvi načina nabave zdravil. V pismu zahtevajo tudi takojšnje sistemske spremembe na področju nabave zdravil in drugih izdelkov, ki bodo omogočile še naprej nemoteno in kakovostno preskrbo prebivalstva z zdravili.