Foto: Radio Koper/Karin Zorn
Foto: Radio Koper/Karin Zorn

Bolnišnični sindikat Fides je, kot je poročal Radio Slovenija, posumil v zakonitost delovnega razmerja prejšnjega vršilca dolžnosti in primer predal inšpekciji za javni sektor, ki je ugotovila, da javni uslužbenec ne more sklepati pogodbe o naročilu, ampak pogodbo o zaposlitvi, je povzela predsednica sveta šempetrske bolnišnice Metka Jelinčič Maraž in predstavila njihov sklep: "Da se pozove podpisnike, da se izrečejo o okoliščinah sklepanja pogodbe, potem bomo pa naprej."

"Iz teh dokumentov, ki smo jih dobili, izhajajo določeni sklepi, za katere pa zdaj ne moremo ugotoviti, kaj se je dogajalo. Tudi državno odvetništvo ni tako izrecno reklo, da je prišlo do neupravičenega izplačila javnih sredstev," je po seji po poročanju STA-ja povedala Jelinčič Maraževa.

Podpisnika pogodbe sta prejšnja predsednica sveta Kristina Kuhanec Tratar in Radivoj Nardin, ki je pojasnil, da mnenje inšpekcije, da ima direktor zavoda lahko le status javnega uslužbenca, nima pravne podlage in da ni prejel izplačila, ki bi presegalo znesek, če bi bil v zavodu zaposlen.

Sindikalni zaupnik sindikata Fides v šempetrski bolnišnici Silvan Saksida je povedal, da so pričakovali odločnejše ukrepanje: "Da bi svet zavoda sprejel odločitev, zadevo raziskal in se dokončno odločil, ali je bila zadeva zakonita ali ne."

"Sam imam mešane občutke, svet zavoda pa je ubral razumno, vendar počasno pot, da bi prišli do dokončnega razčiščenja, kaj in kako je bilo s to pogodbo o zaposlitvi. Kot sindikat smo mogoče pričakovali odločnejše ukrepe, vendar je bil sklep sveta zavoda pač tak, kot je bil sprejet," je povedal.

Prav sindikat Fides je zadevo prijavil inšpektoratu za javno upravo. "Sam sicer nisem pravnik, vendar ko sem bral ta pravniška mnenja, se mi zdi, da je bila pogodba z Nardinom nezakonita, saj smo vendarle zaposleni v javnem sektorju in vsak tak zaposleni mora imeti pogodbo o zaposlitvi," je dodal.

Inšpektorat za javni sektor je že izvedel inšpekcijski nadzor v šempetrski bolnišnici. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je zadolžil svet zavoda šempetrske bolnišnice, naj na podlagi poročila o inšpekcijskem nadzoru odloči o statusu nekdanjega v. d. direktorja Radivoja Nardina.

Ali je bila pogodba Radivoja Nardina nična?

Pogodba o delu v obliki naročila

Nardin naj bi imel neprimerno pogodbo za delo, ki je bila v obliki pogodbe o naročilu. Sam je sicer že med preiskavo zanikal, da je opravljal funkcijo kot javni uslužbenec, zato tudi ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V postopku bi lahko sledil tudi pobot, vendar bi moral Nardin najverjetneje vrniti bolnišnici delež preveč izplačanih plač. Po pogodbi o naročilu je mesečno prejemal bruto znesek 5000 evrov, o tem znesku pa danes Jelinčič Maraževa ni želela govoriti.

Na seji sveta zavoda so spregovorili tudi o dosedanjih sanacijskih ukrepih, tekočem poslovanju bolnišnice in težavah zaradi pomanjkanja določenega strokovnega kadra. Sedanji v. d. direktorja bolnišnice Ernest Gortan je povedal, da je po polovici letošnjega leta bolnišnica poslovala z milijonsko izgubo, akumulirana izguba iz prejšnjih let pa znaša več kot 15 milijonov evrov. Tudi dolg do dobaviteljev je velik, saj znaša kar 10,6 milijona evrov.

Zasedanje sveta šempetrske bolnišnice