Z drobljenjem javnih naročil so se izogibali javnim razpisom. Foto Tarča RTVSLO Foto:
Z drobljenjem javnih naročil so se izogibali javnim razpisom. Foto Tarča RTVSLO Foto:
Revizija razkirva nepravilnosti
Računsko sodišče je v do jutri še zaupni reviziji predlagalo negativno mnenje za poslovanje. Foto: Tarča RTVSLO

V večini primerov so odgovorni del materiala kupili s postopkom javnega naročanja, del pa razdelili na manjša naročila in kupovali na podlagi naročilnic tudi pri dobaviteljih, ki niso bili izbrani s postopkom javnega naročanja, ugotavljajo državni revizorji, ki so pod drobnogled vzeli poslovanje osrednje bolnišnice v letih 2014 in 2015. Po grobih ocenah, so tako mimo razpisov in konkurence na trgu kupili petino materiala.

Z malimi naročili mimo razpisov
Računsko sodišče se je tako z revizijo potrdilo številne nepravilnosti, na katere je novembra 2016 v odmevni oddaji Tarča opozorila podatkovno-preiskovalna skupina Ekstravisor. Med drugim potrjujejo drobljenje naročil, saj je skoraj 80 % dobaviteljev posloval z naročili pod 20 tisoč evrov, kar omogoča izogibanje preglednemu javnemu naročanju z naročili male vrednosti. So pa s tem v določenih primerih res pospešili nujne postoptke, ki se sicer z javnimi razpisi često zavlečejo.

Izločili popolno ponudbo
Seznam ugotovljenih nepravilnosti je obsežen. V nekaterih primerih klinični center pri izbiri ni izločil nepopolnih ponudb, v enem pa je izločil popolno ponudbo. Ko je kupoval infuzijske črpalke v vrednosti slabih 28 tisoč evrov, pa ni utemeljil, da strokovne zahteve izpolnjuje le dobavitelj, ki je bil povabljen k pogajanjem.

V Tarči- Razkrivamo nove nezakonite nabave medicinske opreme v zdravstvu - kdo bo odgovarjal? Preverili bomo, ali se nedelo pri nas res bolj splača in plača kot delo? Analiziramo socialne transferje s plačami. Četrtek, 1. 2. ob 20. uri na 1. sporedu Televizije Slovenija z Eriko Žnidaršič.


Bolnišnica neurejenih evidenc
Tudi sicer pa Računsko sodišče ocenjuje, da je bila v obravnavanem obdobju bolnišnica neučinkovita pri načrtovanju nabav medicinske opreme in ni imela vzpostavljenega ustreznega sistema za spremljanje izrabljenosti opreme. Prav tako niso imeli urejenih evidenc donirane opreme in niso ugotavljali, ali to opremo sploh potrebujejo niti s kakšnim namenom jo lastniki podarjajo. Vodili niso niti skupnih stroškov opreme in vzdrževanja.

Prekrški že zastarali
Koliko bi naša največja bolnišnica lahko prihranila, če bi dobavitelje dosledno izbirala s postopki javnega naročanja in bila bolj učinkovita pri načrtovanju nabave, Računsko sodišče v osnutku revizije ni ugotavljalo. Je pa zanimivo - revizijo končalo šele v začetku letošnjega leta, kar pomeni, da je večina prekrškov zaradi nezakonitega javnega naročanja v letih 2015 in 2016 že zastarala v dveh letih, torej s koncem lanskega leta. Ob tem je Simon Vrhunec, ki je v tem času vodil UKC Ljubljana, ustanovo že zapustil.

J. B.

UKC Ljubljana kršil zakon o javnem naročanju?
Negativno mnenje za UKC Ljubljana
UKC Ljubljana kršil zakon o javnem naročanju?
Negativno mnenje za UKC Ljubljana