Zdravstveni delavci lahko zdravstvene storitve še naprej izvajajo povsem enako kot doslej in lahko v posameznem tednu delajo tudi več kot 48 ur, če se pri tem spoštujejo vse veljavne omejitve. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Zdravstveni delavci lahko zdravstvene storitve še naprej izvajajo povsem enako kot doslej in lahko v posameznem tednu delajo tudi več kot 48 ur, če se pri tem spoštujejo vse veljavne omejitve. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so se po objavi odločbe v nekaterih medijih pojavile netočne informacije oziroma interpretacije, da naj bi ustavno sodišče z odločbo pri presoji zakona o zdravstveni dejavnosti, odločilo, da zdravstveni delavci v nobenem primeru v posameznem tednu ne smejo delati več kot 48 ur, kar naj bi močno ogrozilo delovanje zdravstvenega sistema. To ne drži, so zatrdili.

Z odločbo je ustavno sodišče na zahtevo skupine poslank in poslancev med drugim presojalo drugi odstavek 53. b člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2017 in se uporablja od 1. januarja 2021. V skladu s to določbo lahko zdravstveni delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas v javnem zavodu, poleg te zaposlitve pri drugem delodajalcu ali kot izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstvene storitve še največ v obsegu osem ur na teden. "Ustavno sodišče je ob upoštevanju ustavnih zahtev in upoštevnih pravil prava EU-ja presodilo, da ta zakonska določba ni v neskladju z ustavo. Pri tem odločitev ustavnega sodišča ne pomeni nujno, da je samo taka zakonska ureditev dopustna in ustavno skladna," so dodali.

Sorodna novica Ustavno sodišče razveljavilo možnost podaljšanja koncesije za zdravstveno dejavnost

S to odločitvijo ustavno sodišče torej sploh ni poseglo v veljavno zakonsko ureditev, kot je urejena v slovenskem pravnem redu in kot jo narekuje tudi pravo EU-ja, so zatrdili. Z njo je določen maksimalni skupni obseg ur dela kot povprečna omejitev v daljšem referenčnem obdobju. "To velja za redno zaposlitev, v skladu z drugim odstavkom 53. b člena zakona o zdravstveni dejavnosti pa tudi za opravljanje dodatnega dela pri drugem delodajalcu ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Kar po njihovih navedbah pomeni, da lahko zdravstveni delavci zdravstvene storitve še naprej izvajajo popolnoma enako kot doslej in lahko v posameznem tednu delajo tudi več kot 48 ur, če se pri tem spoštujejo omejitve glede povprečnega obsega opravljenih ur dela v referenčnem obdobju ter siceršnje omejitve glede obsega delovnega časa in nadur iz drugih določb zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o delovnih razmerjih, ki v tej zadevi niti niso bile izpodbijane in še naprej veljajo enako kot doslej.

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omogočajo možnost podaljšanja podeljene koncesije za opravljanje javne službe. Do nove zakonske ureditve bo, kot je v odločbi odločilo ustavno sodišče, po izteku 15-letne koncesije potreben nov razpis oziroma nov postopek za podelitev koncesije. Ustavno sodišče je sicer presojalo tudi o več drugih določbah zakona o zdravstveni dejavnosti.