Strokovnjaki so zaskrbljeni nad dejstvom, da je med kadilci veliko mladih deklet. Foto: BoBo
Strokovnjaki so zaskrbljeni nad dejstvom, da je med kadilci veliko mladih deklet. Foto: BoBo

Vsak, ki zdaj kadi, bi moral nehati takoj, da bi zmanjšal tveganje za pljučne in srčne bolezni ter druge zdravstvene težave, ki negativno vplivajo na počutje. Škoduje tudi pasivno kajenje v stanovanjih, avtomobilih in drugih zaprtih prostorih. Predvsem stari starši so lahko zgled svojim vnukom, saj če kadijo, bodo ti predvidevali, da je to družbeno sprejemljivo.

Clive Needle
false
Tudi sam sem kadil, vendar sem se hitro začel zavedati, da to škoduje zdravju, poleg tega je bilo moje počutje, potem ko sem nehal, veliko boljše, pravi Clive Needle. Foto: Bojana Lekše
Cigarete
Cigarete so po mnenju strokovnjakov prelahko dostopne, tudi mladoletniki, kljub zakonski prepovedi, jih lahko kupijo brez večjih težav. Foto: MMC RTV SLO
false
Svetovna zdravstvena organizacija je lani septembra potrdila načrt za celotno Evropo in se pri tem osredotočila na poudarjanje zdravega okolja brez kajenja, se pravi zmanjšati kajenje na delovnem mestu, v domačem okolju in stanovanju ter spremeniti odnos do tobačnih izdelkov, kar pomeni vplivati tudi na medije in oglaševanje tobačnih izdelkov. Foto: EPA

Kljub številnim ukrepom ter opozorilom zdravstvenih delavcev in drugih strokovnjakov je še vedno veliko kadilcev, predvsem pa je skrb vzbujajoče, da kadi veliko mladostnikov. Zaradi zdravstvenih posledic, socialnih in ekonomskih razlogov strokovnjaki svetujejo odločitev za zdrav način življenja brez cigaret. O vzrokih, posledicah in novem zakonu v zvezi s tobačnimi izdelki, ki je v pripravi, sta podali odgovore strokovnjakinji z NIJZ dr. Helena Koprivnikar in mag. Tadeja Hočevar .

Razviti moramo učinkovite strategije in vzpostaviti okolje, ki ne bo spodbujalo kajenja
Tobačni izdelki so lahko dostopni, na voljo so na številnih prodajnih mestih, med katerimi jih je veliko v bližini krajev, kjer se zbirajo mladostniki. Prodajalci z oglaševanjem na prodajnih mestih kršijo zakonodajo, cene izdelkov so potrošnikom dostopne, še dodatno pa spodbujajo k prodaji s privlačno embalažo in različnimi dodanimi okusi, ki olajšajo začetke kajenja. Poleg tega lahko mladostniki kljub starostni omejitvi do tobačnih izdelkov pridejo brez težav, ugotavljajo na NIJZ.

"To torej ni okolje, ki spodbuja nekajenje. Za zmanjševanje razširjenosti kajenja moramo z ustreznimi učinkovitimi ukrepi in programi dejansko stremeti k okolju, ki spodbuja nekajenje. Takrat bo manjša verjetnost, da bodo tisti, ki sicer začnejo kaditi (to so mladi do 25. leta, potem začetkov kajenja tako rekoč ni več), posegli po tobačnih izdelkih, in večja verjetnost, da bodo ostali nekadilci. Dolgoročno se bodo tako pomembno zmanjšale razširjenost in posledice uporabe tobaka," pojasnjujeta sogovornici.

Raziskave kažejo, da kadilci večkrat poskušajo opustiti kajenje, preden jim dokončno uspe. Potrebno je veliko odločnosti in napora, vendar ni nemogoče, kar zatrjuje tudi direktor organizacije EuroHealthNet Clive Needle: "Nikoli ni prepozno ali prezgodaj, da nehate kaditi. Ni lahko, vendar je mogoče."

Obstaja veliko dobrih zgodb ljudi, ki so premagali zasvojenost z nikotinom, le pravo strategijo je treba izbrati. "Med kadilci je zaradi običajno več neuspešnih poskusov opuščanja kajenja dokaj razširjeno prepričanje, da se kajenja ne da opustiti oziroma je opustitev prevelik zalogaj. Opuščanje kajenja res lahko predstavlja velik izziv, vendar ni nekaj nemogočega in pri tem posameznik lahko poišče podporo strokovnjakov," svetujejo na NIJZ.

Delež kadilcev se od leta 2007 ni v nobeni skupini bistveno spremenil
In kaj kaže statistika? Kadilcev je največ med mlajšimi prebivalci, medtem ko je delež kadilcev v starejši starostni skupini nižji zaradi večjega opuščanja kajenja oz. bolezni, povzročenih s kajenjem tobaka. Po podatkih Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu iz leta 2014 so deleži kadilcev po starostnih skupinah sledeči:

15 – 29 let 28,2 %

30 – 44 let 30,5 %

45 – 59 let 30,2 %

60 – 74 let 14,0 %

75 let in več 4,1 %

Na NIJZ še poudarijo, da prej ko oseba opusti kajenje, več let življenja ima pred sabo in večje so možnosti, da jih preživi zdravo.

Z ukrepi na področju oglaševanja za manjše število kadilcev med mladimi
Največ ljudi začne kaditi, ko so mladostniki in mladi odrasli, torej do 25. leta starosti. Na začetek kajenja pri njih pomembno vplivajo številni in med seboj prepletajoči se dejavniki, med njimi je eden najpomembnejših prav trženje tobačne industrije, torej oglaševanje, promocija, embalaža, okusi, cene idr., kar kaže na ključen pomen ustreznih ukrepov na tem področju. Na mlade zelo vplivajo značilnosti tobačnih izdelkov, ki naredijo kajenje prijetnejše (določeni dodatki v izdelkih, ki omilijo ostrino tobačnega dima, in prijetne arome) in povečajo verjetnost nadaljevanja kajenja. Mlajši ko je posameznik ob začetku kajenja, bolj bo zasvojen, dlje bo kadil, več cigaret bo pokadil in manjša bo verjetnost, da bo kadar koli opustil kajenje.

Prizadevajo si za družbo brez tobaka
Kljub do sedaj sprejetim ukrepom Slovenija v zadnjem obdobju krepko zaostaja pri uvajanju celovitega programa ukrepov za zmanjševanje uporabe tobaka, saj od leta 2007 nismo sprejeli nobenega novega ukrepa (razen dviga obdavčitve in cen v določenem obdobju). "Samo s celovito kombinacijo poznanih učinkovitih ukrepov in popolnih prepovedi lahko pomembno zmanjšamo razširjenosti kajenja in s kajenjem povezano obolevnost, umrljivost in stroške, zato si bomo prizadevali za to, da bo tak celovit program prisoten tudi v Sloveniji. Prizadevamo si tudi, da bi si Slovenija postavila cilj družbe brez tobaka (to pomeni manj kot 5 % kadilcev)," so pojasnili na NIJZ.

Z novim zakonom bodo nastopile spremembe na področju prodaje in proizvodnje tobačnih izdelkov
Slovenija mora do maja 2016 v svojo zakonodajo vnesti določbe nove evropske Direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih ter povezanih izdelkov. Direktiva prinaša nekatere učinkovite ukrepe, kot so velika kombinirana slikovno-besedilna zdravstvena opozorila in druge spremembe opozoril na embalaži tobačnih izdelkov, prepoved značilnih okusov v določenih tobačnih izdelkih, ukrepe za zmanjševanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ukrepe za zagotavljanje večje kakovosti in varnosti elektronskih cigaret in druge.

Nekaterih ukrepov omejevanja tobačne industrije, pri katerih Slovenija zaostaja za drugimi državami, nova direktiva ne vključuje, zato je pomembno, da jih sprejmemo sami. "Strokovnjaki tako podpiramo uvedbo številnih dokazano učinkovitih ukrepov, kot so med drugim nadaljnje znatno višanje obdavčitve in cen tobačnih izdelkov, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov, enotna (standardizirana) embalaža, dodatni ukrepi za zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov mladoletnim (vključno z uvedbo licenc za prodajo tobačnih izdelkov), strožje izvajanje zakonodaje, višje kazni za kršitve in drugo," pojasnjujeta sogovornici.

Vloga zdravstveno-vzgojnih centrov in nevladnih organizacij
Ena od vrst brezplačnih pomoči kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je svetovalni telefon na številki 080 27 77, ki je objavljena tudi na embalaži tobačnih izdelkov. Tu najdete usposobljene svetovalce. Telefonska številka deluje vsak delovnik med 17. in 20. uro. Na svetovalnem telefonu kadilci dobijo informacije o škodljivosti kajenja in prednostih nekajenja, metodah opuščanja kajenja, ki so v Sloveniji na voljo, kam se obrniti po pomoč, informacije o tem, kako opustiti kajenje, izvaja pa se tudi podpora v času opuščanja kajenja in vzdrževanja abstinence.

Programi opuščanja kajenja potekajo tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci, ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadar koli obrnejo na najbližji zdravstveno-vzgojni center in ne potrebujejo napotitve osebnega zdravnika. Lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem za opuščanje kajenja. Pri spodbujanju opuščanja kajenja sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo programe opuščanja po vsej Sloveniji.

V boju proti kajenju morajo sodelovati različni deležniki
Clive Needle še opozarja, da bi moral vsak, ki zdaj kadi, "nehati takoj, da bi zmanjšal tveganje za pljučne in srčne bolezni ter druge zdravstvene težave, ki negativno vplivajo na počutje. Škoduje tudi pasivno kajenje v stanovanjih, avtomobilih in drugih zaprtih prostorih. Predvsem stari starši so lahko zgled svojim vnukom, saj če kadijo, bodo ti predvidevali, da je to družbeno sprejemljivo". V boj proti kajenju morajo stopiti tako vlada kot krajevne skupnosti in mediji, tako da ljudi informirajo in ozavestijo o škodljivosti.

"21. stoletje bi moralo biti čas brez tobaka!"
Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je lani septembra potrdila načrt za celotno Evropo in se pri tem osredotočila na poudarjanje zdravega okolja brez kajenja, se pravi zmanjšati kajenje na delovnem mestu, v domačem okolju in stanovanju ter spremeniti odnos do tobačnih izdelkov, kar pomeni vplivati tudi na medije in oglaševanje tobačnih izdelkov. Gre za svetoven dogovor prav vseh držav, da zmanjšajo uporabo tobaka, saj bi moralo biti 21. stoletje čas brez tobaka, je poudaril Needle. Predvsem v Afriki in Aziji ima tobačna industrija zelo agresivno politiko oglaševanja, medtem ko je v Evropi in Ameriki še vedno veliko število kadilcev, ampak različne zdravstvene institucije si močno prizadevajo za večjo obveščenost in ozaveščenost ljudi ter jih učijo, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem in počutjem, je še povedal Needle.

"Tudi sam se kadil, vendar sem se hitro začel zavedati, da to škoduje zdravju, poleg tega je bilo moje počutje, potem ko sem nehal, veliko boljše. Seveda ni bilo lahko, vendar se da z vztrajnostjo in močno voljo tudi to premagati. Predvsem mladim sporočam, naj nikoli ne začnejo, naj živijo zdravo, saj v življenju lahko počnejo zabavnejše stvari, kot je kajenje cigareta."

Vsak, ki zdaj kadi, bi moral nehati takoj, da bi zmanjšal tveganje za pljučne in srčne bolezni ter druge zdravstvene težave, ki negativno vplivajo na počutje. Škoduje tudi pasivno kajenje v stanovanjih, avtomobilih in drugih zaprtih prostorih. Predvsem stari starši so lahko zgled svojim vnukom, saj če kadijo, bodo ti predvidevali, da je to družbeno sprejemljivo.

Clive Needle