Na 44 razpisanih programov se je prijavilo 40 izvajalcev. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Na 44 razpisanih programov se je prijavilo 40 izvajalcev. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

V javnem pozivu, ki so ga na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) objavili v juliju in se je iztekel 9. avgusta, je 40 izvajalcev oddalo ponudbe za 33 programov, za 11 programov pa ni bilo prijav. V celoti ali delno so oddali program za 29 razpisanih programov, medtem ko so za štiri programe izvajalci oddali nepopolne ponudbe, zato na ZZZS-ju programa niso podelili nobenemu izvajalcu.

Javni poziv temelji na interventnem zakonu v zdravstvu, ki je začel veljati 26. julija. Na razpis so se lahko prijavili tako javni zavodi kot zasebniki s koncesijo in zasebniki brez koncesije. Prednost so imeli javni zdravstveni zavodi in izvajalci, ki so oddali ponudbo za začasni prevzem večjega obsega programa.

Ponudniki so med drugim oddali ponudbe za artroskopske operacije ram, operacije kil, operacije krčnih žil, gastroenterologijo, internistiko, alergologijo, kardiologijo, operacije sive mrene in okulistiko. Med izbranimi ponudniki je 16 javnih zdravstvenih zavodov, 22 koncesionarjev in en zasebni zavod.

28 ponudb ni izpolnjevalo razpisanih pogojev. V teh primerih ponudniki večinoma niso priložili dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti za ponujeni program, ker iz ponudbe ni bil razviden nosilec programa ali ker niso ponudili ustreznega obsega programa. ZZZS izbrane ponudnike poziva k podpisu dodatka k pogodbi. Če dodatek ne bo sklenjen, bodo k podpisu pozvali naslednjega ponudnika po vrstnem redu.

Čakalne dobe so se nekoliko skrajšale