. Po predlogu vodstva ZZZS-ja bi operacije ušes, nosu, grla, na ožilju, operacije na stopalu, operacije kile, žolčnih kamnov, endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, hrbtenice, artroskopske operacije, endoproteze gležnja, angiografijo, operacije karpalnega kanala in operacije ženske stresne inkontinence plačali glede na opravljeni program, torej neomejeno. Foto: Reuters
. Po predlogu vodstva ZZZS-ja bi operacije ušes, nosu, grla, na ožilju, operacije na stopalu, operacije kile, žolčnih kamnov, endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, hrbtenice, artroskopske operacije, endoproteze gležnja, angiografijo, operacije karpalnega kanala in operacije ženske stresne inkontinence plačali glede na opravljeni program, torej neomejeno. Foto: Reuters
Minister za zdravje Samo Fakin je napovedal, da zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne namerava napisati na novo, ampak ga namerava spremeniti in tako bo omogočil ZZZS-ju, da bo imel status odgovornega kupca zdravstvenih storitev. Foto: BoBo
Rebalans ZZZS-ja o presežnih 35 milijonih evrov

Generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj je dejal, da je vesel, da so prišli do obravnave te točke, saj so si za to, da bi še letos lahko porabili 35 milijonov evrov, prizadevali tako v upravnem odboru kot skupščini zavoda.

Rebalans sicer le veča obseg prihodkov in odhodkov ZZZS-ja za letos in določa, da bo za specialistično-ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode pa slabih 600.000 evrov. O točni razporeditvi sredstev v programe pa bo odločeno v aneksu dva k splošnemu dogovoru.

Upravni odbor ZZZS-ja se bo glede tega, kako predlagajo razporeditev sredstev, sestal popoldne. Po predlogu vodstva ZZZS-ja bi operacije ušes, nosu, grla, na ožilju, operacije na stopalu, operacije kile, žolčnih kamnov, endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, hrbtenice, artroskopske operacije, endoproteze gležnja, angiografijo, operacije karpalnega kanala in operacije ženske stresne inkontinence plačali glede na opravljen program, torej neomejeno.

Za specialistično-ambulantna področja, kjer so čakalne dobe najdaljše, pa bi plačali do 20 odstotkov presega programa, kolikor ga imajo izvajalci sklenjenega z ZZZS-ja za letos. Enako bi plačali 20-odstotno preseganje programa v zobozdravstveni dejavnosti.

Sušelj sicer upa, da ta ukrep ne bo gasilski. V ZZZS-ju predlagajo, da bi takšno povečanje sredstev, ki bodo namenjena za zdravstvene storitve na področjih, kjer so najdaljše čakalne dobe, prihodnje leto vključili v reden program, je napovedal.

Soglasje mora dati še vlada
Predlogu rebalansa mora dati soglasje še vlada, prav tako bo vlada predvidoma na začetku oktobra odločala o spornih vprašanjih glede predlogov v aneksu dve k splošnemu dogovoru. Poleg ZZZS-ja bodo namreč svoje predloge za porabo teh sredstev dali tudi drugi partnerji, ki se dogovarjajo o razdelitvi programa.

Sušelj meni, da se lahko izvajalci začenjajo pripravljati že danes, da bodo lahko izvajali program in ga čim bolj tudi izpolnili. Kot je opozoril, 35 milijonov evrov ni malo denarja. Če pa v celoti ne bo porabljenih letos, se bo 25 odstotkov preostalega denarja razporedilo v rezerve ZZZS-ja in torej ne bo šlo v celoti za izvajanje zdravstvenih storitev.

Skupščina je danes tudi potrdila spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih pripravljali od leta 2014. Po besedah Snežane Marković iz ZZZS-ja gre za obsežne spremembe in dopolnitve pravil, ki vsebujejo spremembe v vseh vrstah pravic.

Spremembe zobozdravstvenih storitev
Večji sklop sprememb se nanaša na zobozdravstvene storitve. Medtem ko so bili zobni vsadki zdaj izjemoma pravica, pa bodo po novem postali pravica, opredeljena v pravilih obveznega zavarovanja. Spremembe se nanašajo tudi na pravice do zobotehničnih pripomočkov in do ortodontskega zdravljenja.

Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev. Širi se nabor bolezenskih stanj, katerih bolniki so upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, in uvaja nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja.

S prenovljenimi pravili se pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov ne bo več izključevala z uveljavljanjem zdraviliškega zdravljenja, če gre za isto zdravstveno stanje. Določa se starost otrok, katerim se predpisujejo magistralna zdravila, prav tako se uvajajo štiri nove vrste medicinskih pripomočkov in izključujejo tri vrste, ki se po navedbah Markovićeve niso predpisovale že več let.

Sporne spremembe standardov
Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravica do spremstva za zdravljenje v tujini bo po novem tudi za bolnike, starejše od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo. Prenavljajo se določeni standardi zdravstvenih storitev, zobozdravstvenih materialov in medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Nekateri predstavniki v skupščini ZZZS so sicer predlagali umik te točke z dnevnega reda, saj so spremembe pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v nasprotju z veljavnim dogovorom, ki ga je ZZZS sklenil z dobavitelji medicinsko-tehniških pripomočkov. Po njihovem mnenju so zato takšne spremembe v nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem tudi protiustavne.

Predstavnica delodajalcev v skupščini Bronislava Zaloker je dejala, da je bila vrsta sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja narejena na podlagi nesprejetega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zato so po njenem mnenju te določbe nezakonite in neustavne.

Ivan Gracar, ki prihaja iz komercialne zavarovalnice, pa je opozoril, da se večina sprememb dotika storitev, pri katerih je doplačilo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razmeroma visoko. Po njihovem mnenju bodo imele dopolnilne zavarovalnice zaradi tega za 1,5 odstotka višje stroške. A po mnenju pravnih služb ZZZS-ja takšni pomisleki oz. očitki niso utemeljeni.

Fakinova predstavitev
Zbrane na današnji skupščini je nagovoril tudi minister za zdravje Samo Fakin, ki je sicer dolga leta tudi vodil ZZZS. Med drugim je napovedal, da bo z zakonodajnimi spremembami, zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne namerava napisati na novo, ampak ga namerava spremeniti, omogočil ZZZS-ju, da bo imel status odgovornega kupca zdravstvenih storitev.

Upa, da med ministrstvom in ZZZS-jem ne bo prišlo do prepirov. "Poznam vas, vi poznate mene. Če bo v središču ukrepov in sprememb bolnik, potem ne bi smelo priti do prepira," je dejal. Upa, da bo političnega dogovarjanja glede razdelitev sredstev v zdravstvu čim manj, glede čakalnih vrst pa pravi, da te niso opcija, saj niso ne etično ne moralno sprejemljive.

Spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je pozdravil, saj da so nujne za bolnike. Napovedal je, da jih bo podpisal v najkrajšem možnem času, torej že danes oz. v torek.

Rebalans ZZZS-ja o presežnih 35 milijonih evrov