Na ZZZS-ju opozarjajo na napovedane spremembe na področju plač v javnem sektorju, saj se bodo zato tudi znižali prihodki od prispevkov. Foto: BoBo
Na ZZZS-ju opozarjajo na napovedane spremembe na področju plač v javnem sektorju, saj se bodo zato tudi znižali prihodki od prispevkov. Foto: BoBo
Odhodki za zdravila so bili v prvih štirih mesecih nižji od predvidenih. Foto: BoBo

Kot so sporočili, je nižji primanjkljaj predvsem posledica manjših odhodkov za zdravstvene storitve, za zdravila in za medicinske pripomočke.

A tudi prihodki so nižji od načrtovanih za to obdobje, in sicer za milijon. V prvih štirih mesecih so tako znašali 754,6 milijona evrov. 742,8 milijona je zavod prejel iz vplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, preostalih 11,8 milijona evrov oziroma 1,6 odstotka pa iz drugih virov.

Manjši od predvidenih za to obdobje so tudi prihodki od prispevkov, in sicer za 2,8 milijona evrov. Ni pa še mogoče oceniti, kakšni bodo prihodki do konca letošnjega leta, so navedli v zavodu.

Nižje plače v javnem sektorju - manj sredstev od prispevkov
Na ZZZS-ju opozarjajo na napovedane spremembe na področju plač v javnem sektorju, ki bodo predvidoma začele veljati z junijem. Spremembe bodo namreč vplivale na zmanjšanje prihodkov od prispevkov in hkrati na zmanjšanje odhodkov za zdravstvene storitve ter spremembe v razširitvi osnov za plačilo prispevkov.

Odhodki zdravstvene blagajne so od januarja do konca aprila letos znašali 787,8 milijona evrov in so za 1,2 odstotka manjši od načrtovanih. Največji delež predstavljajo izdatki za zdravstvene storitve, 70,1 odstotka.

16,3 odstotka porabe oziroma 128,2 milijona evrov predstavljajo izdatki za zdravila, medicinske pripomočke in pripravki za hemofilike.

Potrebna likvidnostna posojila
Zaradi razlike med prihodki in odhodki se je moral zavod likvidnostno zadolževati. V tem obdobju so tako najeli za 467,3 milijona evrov posojil in jih v tem obdobju uspel vrniti 433,3 milijona evrov. Obresti zaradi likvidnostnega zadolževanja v državni zakladnici pa so v tem obdobju znašale 28.676 evrov, so še sporočili z ZZZS-ja.

Na zavodu sicer ocenjujejo, da bi lahko na osnovi letošnjega poslovanja, predhodnih realizacij prihodkov in odhodkov za maj, ob upoštevanju pričakovanih učinkov zakona za uravnoteženje javnih financ ter ob nespremenjenih pogojih poslovanja poslovali v okviru letošnjega finančnega načrta.

Tudi rebalans, če bo potreben
ZZZS bo tudi pripravil izračune o vplivu najavljenih sprememb na področju plač v javnem sektorju, sprememb v širitvi prispevnih osnov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter sprememb stopenj DDV-ja na prihodke in odhodke ZZZS-ja v letošnjem letu. Po potrebi pa bodo na zavodu pripravili rebalans finančnega načrta za letošnje leto, so še sporočili z zavoda.