Ukrep začne veljati v soboto ob polnoči in bo veljal do 16. aprila. Foto: Bobo
Ukrep začne veljati v soboto ob polnoči in bo veljal do 16. aprila. Foto: Bobo

Na ministrstvu za infrastrukturo so že na začetku tedna odredili začasno prepoved delovanja šolam za voznike in podaljšali veljavnost vozniških dovoljenj.

Vlada pa je odlok še dopolnila z začasno prepovedjo delovanja šolam za voznike. Med drugim je prepovedala usposabljanje in preizkuse znanj za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu in redno usposabljanje za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij. Gre za enega izmed ukrepov proti širjenju koronavirusa.

Številne nove prepovedi
Med drugim dopolnjeni odlok prepoveduje tudi začetna in obnovitvena usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovna in obnovitvena strokovna usposabljanja, preizkuse usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov ter usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.
Z odlokom je prepovedano tudi izvajanje izobraževanj agencije za varnost prometa (AVP).

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR-certifikatov o usposobljenosti voznika, ki potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, bo podaljšana do 16. maja. Foto: BoBo
Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR-certifikatov o usposobljenosti voznika, ki potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, bo podaljšana do 16. maja. Foto: BoBo

Prepovedano je izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu.

Prepovedani so tudi vzgojne in psihosocialne delavnice, osnovna in obdobna strokovna usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivni programi, kampanje in akcije za varnost cestnega prometa ter vozniški izpiti.