Sredstva za najbolj ranljive skupine po potresu so se zbirala preko SMS-ov, nakazil na TRR ter telefonskih klicev.
RTV Slovenija je telefonski številki in številko TRR skoraj tri tedne redno objavljala na vseh treh platformah njenega delovanja, in sicer na televiziji, radiu in spletnem portalu www.rtvslo.si.
Tako RTV Slovenija, kot Zveza prijateljev mladine Slovenije, smo ljudi z akcijo seznanjali tudi preko družbenih omrežij.
Do včerajšnjega dne (torek, 26. 1. 2021) je bilo zbranih dobrih 61.000 evrov.

V akciji zbiranja sredstev za najbolj prizadete po potresu na Hrvaškem je bilo zbranih skoraj 62.000 evrov. Foto: ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije)
V akciji zbiranja sredstev za najbolj prizadete po potresu na Hrvaškem je bilo zbranih skoraj 62.000 evrov. Foto: ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije)

RTV Slovenija bo zbrani denar skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in s Savezom Društava »Naša Djeca« Hrvatske namenila za nakup določene opreme za šole,
za druge potrebe otrok in mladostnikov na prizadetih območjih ter za bivalne enote za družine z otroki in mladostniki.

Vsem, ki ste v akciji sodelovali, se najlepše zahvaljujemo.