Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Izvedenki Uršula Rožanski in Špela Rome sta analizirali na roko pripisane zabeležke na različnih listinah, ki naj bi dokazovale dajanje in sprejemanje podkupnin pri nabavah medicinskega materiala. Zabeležke namreč navajajo, komu pripada delež od cene materiala in kolikšen naj bo ta delež. Iz nekaterih je tudi razvidno, ali naj se denar nakaže na bančni račun ali naj se izplača v gotovini.

Grafološka analiza je potrdila, da sta zabeležke pripisala tudi tedanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran in tedanja zastopnica Emporio Medicala, zdaj prokuristka v družbi Advanta Jana Šturm. Kot prejemnika deležev sta navedena tudi ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in tedanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović.

Omenjena četverica je tudi na seznamu 12 obtoženih v korupcijski aferi. Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju.

Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj milijon evrov. Med obtoženimi je 11 fizičnih oseb in Advanta kot pravna oseba. Poleg Žafrana, Šturmove, Cirmana in Vlaovića je še Zoran Milošević, ki je radiolog v UKC Ljubljana, predstojnik ortopedske klinike ljubljanskega UKC-ja Vane Antolič, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič.

Med obtoženimi so tudi nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, kirurg Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike in Mihael Štamberger Milošević, sin prvoobtoženega Zorana Miloševića.