Damjan Žugelj. Foto: Televizija (zajem zaslona)
Damjan Žugelj. Foto: Televizija (zajem zaslona)

Direktor Uprave kriminalistične policije Damjan Petrič je na novinarski konferenci povedal, da je NPU konec septembra na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper več uradnih oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Omenjeno kaznivo dejanje je zaznal urad oziroma državni organ v Republiki Sloveniji, ki ima posebna pooblastila s področja gospodarske in organizirane kriminalitete na področju odkrivanja in preiskovanja teh kaznivih dejanj pri svoji notranji kontroli, ko so ugotovili posamezne nepravilnosti pri tem organu in da so posamezne osebe pri teh nepravilnostih izvršile storitev kaznivega dejanja oziroma so bili podani razlogi za sum, da so ta kazniva dejanja storile,” je navedel Petrič.

Kriminalistična preiskava, ki je potekala več kot leto dni, je obsegala pregled in zaseg ogromne količine dokumentacije. Opravljenih je bilo več kot 100 razgovorov, zasegli so tudi elektronske naprave, na podlagi katerih so nato pridobili dokaze. Podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, za katero je predpisana zaporna kazen do treh let.

Kot je povedal Petrič, so osumljene uradne osebe na podlagi prejete anonimne prijave ter z namenom pridobitve in analize podatkov o določenih osebah, njihovem premoženju in finančnih sredstvih, za katere ni bilo podanih razlogov za sum kaznivega dejanja, v obdobju od konca novembra 2021 do sredine februarja 2022, od domačih in tujih zavezancev za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, brez ustrezne pravne podlage pridobile podatke o transakcijah od odprtja računov za 224 transakcijskih računov od 62 fizičnih oseb in 32 pravnih oseb.

"Osumljene uradne osebe so zavestno ravnale v nasprotju z več zakoni in varovanjem osebnih podatkov, ki je ena od temeljnih človekovih pravic in svoboščin posameznika. V anonimni prijavi so bile namreč pavšalno naštete domnevne kršitve, brez vsebinskih in časovnih elementov ter preverljivih dejstev, ki bi predstavljali razloge za sum storitve kaznivega dejanja. Pridobivanje podatkov je potekalo brez individualne presoje obstoja razlogov suma storitve kaznivega dejanja, osumljene uradne osebe pa tudi niso spoštovale pravil informacijske varnosti. Anonimna prijava tudi ni bila vložena zoper vse fizične in pravne osebe, katerih transakcijski računi so bili pregledani, temveč le zoper nekatere," so navedli kriminalisti.

N1 je maja letos razkril, da je Urad RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi kratkega anonimnega pisma leta 2021 sprožil eno najobsežnejših preiskav bančnih računov v državi. V manj kot treh tednih je več bankam poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij.

Kriminalisti ovadili več uradnih oseb