Obsojenih žensk je precej manj kot moških. Foto: BoBo
Obsojenih žensk je precej manj kot moških. Foto: BoBo

Med lani obsojenimi prevladujejo moški. Teh je bilo 8046. Podobno razmerje med moškimi in ženskami velja tudi za prejšnja leta. Tudi med mladoletniki je podobno. Lani so obsodili 282 mladeničev in 37 mladenk, piše v analizi odločitev tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, ki jo je opravil Statistični urad RS.

Posamezniki so najpogosteje obsojeni zaradi tatvin in velikih tatvin. Od 9410 obsojencev je bilo kar 2241 takih, ki so jih obsodili zaradi teh dveh kaznivih dejanj. Zaradi goljufij je bilo lani obsojenih 932 ljudi, zaradi trgovanja z mamili 675, zaradi ponarejanja listin pa 589. Sodbo ob povzročitvi lahke telesne poškodbe so izrekli 426 ljudem, 400 ljudi pa so obsodili zaradi nasilja v družini.

Izjemno leto 2013
Na uradu poudarjajo, da je pri primerjavi leta 2014 s predlani potrebna previdnost. Leta 2013 je bilo namreč obsojenih kar 11.321 ljudi, kar je bilo izjemno in kar za tretjino več kot leto poprej. Maja 2012 je začela veljati novela zakona o kazenskem postopku, ki je uvedla predobravnavni narok in sporazum o priznanju krivde, torej večjo ekonomičnost postopka, je poudaril urad.

Leta 2012 je bilo obsojenih 8838 mladoletnikov, polnoletnih in pravnih oseb. V primerjavi z letom 2014 to kaže na naraščanje števila obsojencev.

Več pri gospodarskem kriminalu
V zadnjih petih letih se je občutno povečalo število obsodb v primerih gospodarskega kriminala, tako fizičnih kot pravnih oseb. Še leta 2010 so sodišča zaradi gospodarskega kriminala obsodila šest pravnih oseb, lani pa 45. Najpogosteje, v več kot tretjini lanskih primerov, so bile obsodbe izrečene zaradi poslovne goljufije, v 22 odstotkih pa zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev.