Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V jugovzhodni Sloveniji je bilo to povprečje najvišje, in sicer 4,3 osebe na tisoč prebivalcev, v goriški statistični regiji pa najnižje, in sicer 1,4.

Med občinami so največje število obsojenih na tisoč prebivalcev v lanskem letu imeli v občinah Škocjan (8,7 osebe), Kočevje (8,2 osebe) in Črnomelj (6,1 osebe).

Šest desetin lani obsojenih polnoletnih je imelo doseženo poklicno ali srednješolsko izobrazbo, skoraj tretjina pa osnovnošolsko izobrazbo. Obsojeni polnoletni z najvišjo doseženo srednjo stopnjo izobrazbe so bili lani v polovici primerov obsojeni zaradi tatvine, goljufije, ponarejanja listin, velike tatvine, grožnje, lahke telesne poškodbe in preprodaje prepovedanih drog.

Pri terciarno izobraženih polnoletnih obsojenih je seznam kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili najpogosteje obsojeni, nekoliko drugačen. V polovici primerov so bili obsojeni zaradi ponarejanja listin, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, nevarne vožnje v cestnem prometu, grožnje, tatvine, preprodaje prepovedanih drog in kršitve temeljnih pravic delavcev.

Zaposleni so bili v letu 2019 najpogosteje obsojeni zaradi tatvine, goljufije, ponarejanja listin, grožnje, nasilja v družini in nevarne vožnje v cestnem prometu, brezposelni pa zaradi tatvine, velike tatvine, goljufije, grožnje, preprodaje prepovedanih drog in ponarejanja listin.

Več ovadenih mladoletnikov

Na tožilstvih je bilo lani ovadenih 28.198 polnoletnih storilcev, kar je za poldrugi odstotek manj kot v letu 2018. Od tega je bilo 58 odstotkov ovadb zavrženih. V približno petini primerov se je tožilec odločil za neposredno vložitev obtožnega akta. V približno desetini primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, skoraj osem odstotkov obtožnih aktov pa je bilo vloženih po preiskavi. V štirih odstotkih primerov so bile ovadbe rešene drugače (odstopljene tuji državi, obtožni akt je bil vložen po posameznih preiskovalnih dejanjih in drugo).

Ovadenih je bilo tudi 1189 pravnih oseb, kar je šest odstotkov manj kot leto prej. Največ teh ovadb, 85 odstotkov, je bilo zavrženih. V šestih odstotkih primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, v okrog petih odstotkih primerov so bili vloženi neposredni obtožni akti, dva odstotka obtožnih aktov pa sta bila vložena po preiskavi.

Lani je bilo ovadenih 17 odstotkov več mladoletnih kot leto prej. Ovadba je bila največkrat (v skoraj polovici primerov) zavržena, v tretjini primerov je tožilec podal predlog za uvedbo pripravljalnega postopka, v skoraj petini primerov pa je podal predlog za izrek vzgojnega ukrepa.