Zavod za prestajanje kazni na Dobu pri Mirni. Foto: BoBo
Zavod za prestajanje kazni na Dobu pri Mirni. Foto: BoBo

Ob morebitni nevrnitvi, ki je lahko tudi posledica spleta različnih življenjskih okoliščin, se za obsojencem razpiše tiralica, kar vpliva na obsojenčevo nadaljnjo obravnavo med prestajanjem kazni, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Zato se velika večina obsojencev drži sprejetih dogovorov.

Štirje zaporniki se do predvidenega roka niso vrnili v zapor

Marca sprejeti zakon o začasnih ukrepih v povezavi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 je direktorjem zaporov namreč omogočil, da so lahko za namene preprečevanja epidemije obsojencu za en mesec (z možnostjo podaljšanja) prekinili prestajanje zaporne kazni, če pri tem niso obstajali varnostni zadržki. Osebo so lahko tudi izpustili na prostost, če je imela do konca kazni manj kot šest mesecev in če za to ni bilo varnostnih zadržkov.

Na podlagi teh določb so v času epidemije predčasni odpust odobrili 79 zapornikom, 214 pa so izdali odločbe o začasni prekinitvi kazni zapora. Do nedelje bi se moralo po okvirnih podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v zapor vrniti okoli 150 zapornikov, česar pa štirje niso naredili. V ponedeljek pa so dva od teh že privedli v zapor.

Povsem natančno število oseb, ki bi se morale do določenega dne vrniti v zapor, je sicer po pojasnilih uprave težko navesti, saj se odločbe o prekinitvi kazni iztečejo na različne datume, tudi obsojenci jih prevzemajo različno. Zdaj ko je epidemije uradno konec, bodo sicer direktorji odločbe o vrnitvi poslali vsem tistim, ki bi se jim začasna prekinitev iztekla po 31. maju.

Po zakonu mora namreč direktor zapora v treh delovnih dneh od ugotovitve, da so prenehali razlogi za prekinitev, izdati odločbo o nadaljevanju prestajanja kazni.