Gomboc in Kocbekova zatrjujeta, da sta verjela zagotovilom lastnice Mojce Lukančič, da bodo prispevki delavcem plačani. Foto: BoBo
Gomboc in Kocbekova zatrjujeta, da sta verjela zagotovilom lastnice Mojce Lukančič, da bodo prispevki delavcem plačani. Foto: BoBo

Po obtožnem predlogu sta Dušan Gomboc kot generalni direktor in Lijana Kocbek kot komercialna in tržna direktorica z neplačilom prispevkov kršila temeljne pravice delavcev, plače pa zaposlenim nakazovala z računa v Avstriji.

Gomboc je v zagovoru dejal, da je v Aha Muri nasledil direktorja Damirja Kočana, in da je bilo že takrat jasno, da je davčna uprava vložila predlog za začetek stečajnega postopka Aha Mure. Da bi pomirila zmedo med kupci, je lastnica Lukančičeva iskala novo vodstvo.

"S Kocbekovo sva to sprejela, saj sva imela zagotovila Lukančičeve, da se dogovarja z bankami in davčno upravo o tem, da bo novi investitor plačal vse dolgove. Delo pa sva prevzela, ker sva hotela, da družba deluje," je dejal Gomboc.

"Tudi sodišče je na dveh narokih verjelo Lukančičevi, da bodo obveznosti poplačane, ter je aprila in maja 2014 podaljšalo rok za plačilo davčnih dolgov in prispevkov. Če je verjelo sodišče, zakaj ne bi verjel jaz," se je vprašal in dodal, da je vsa plačila urejala Lukančičeva, za kar obstajajo tudi dokazi. "Če imaš zagotovila lastnika z izjavo na sodišču, potem nisem videl razloga, da ne bi verjel in poskušal podjetja ohraniti," je poudaril.

Na očitek tožilstva, da so v tem času kupovali material, je pojasnil, da le najnujnejše za ohranitev proizvodnje, saj bi lahko le tako ob obljubljenem poplačilu delovali naprej. V nasprotnem novi vlagatelj po Gombočevih besedah ne bi več imel razlogov za vstop v družbo.

O računih v Avstriji pa je povedal, da so bili prijavljeni davčni upravi in da jih je ta tudi občasno blokirala. Kocbekova se je zagovarjala podobno – da je tudi sama verjela Lukančičevi, da bodo z vstopom novega vlagatelja poravnane vse obveznosti do bank in davčne uprave.

Tudi ona je omenila, da sta obtožena po krivici, saj sta v reševanje družbe vložila izjemno veliko entuziazma in energije.

Sojenje se bo nadaljevalo 2. marca, med pričami bo tudi Lukančičeva.