Foto: BoBo
Foto: BoBo

Iz skupno zbranih podatkov o vseh ukrepih in aktivnostih policistov, povezanih z nadzorom spoštovanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih krajih, je razvidno, da je policija od 30. marca do vključno 8. maja obravnavala 2453 prijav občanov o kršitvah odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih.

Policija je sama ugotovila 8157 kršitev odloka, prejela pa 2453 prijav kršitev. Policisti so izdali 5314 opozoril ali ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podali so 6670 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu za začetek postopka o prekršku po odloku in ugotovili 80 prekrškov po zakonu o javnem redu in miru. Kaznivih dejanj po 177. členu kazenskega zakonika policija v tem obdobju ni zaznala.

Policija je na spletni strani še zapisala, da je ob petkovem protestnem shodu v Ljubljani zaradi varnosti omejila gibanje ljudi v okolici državnega zbora. Zaradi zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu so policisti zaprli tudi nekaj ulic.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost ljudi in skrbeli za varnost prometa in nadzirali spoštovanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Udeležence javnega zbiranja so opozarjali, naj upoštevajo ukrepe za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni. Dogodek je potekal mirno, so še sporočili.