Popovič je skupaj s sestro Lauro Ban in ženo Evo obtožen zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi prek družinskega podjetja BPC in Food Party za 45,2 milijona SIT (188.600 evrov) ter utaje davkov. Foto: RTV SLO
Popovič je skupaj s sestro Lauro Ban in ženo Evo obtožen zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi prek družinskega podjetja BPC in Food Party za 45,2 milijona SIT (188.600 evrov) ter utaje davkov. Foto: RTV SLO

Sodišče bi moralo kot priči zaslišati tudi davčni nadzornici, a se je prej seznanilo z mnenjem generalnega davčnega urada, da davčni nadzornici ne smeta pričati, dokler se ju ne odveže dolžnosti varovanja davčne tajnosti. Sodišče mora tako do naslednje obravnave še odločiti, ali bosta sploh pričali.

Popovičev odvetnik Franci Matoz pa meni, da je generalni davčni urad sodišču posredoval stališče, da davčna tajnost v zdajšnjih predpisih ni več opredeljena kot uradna tajnost, zato menijo, da davčni nadzornici lahko pričata pred sodiščem. Po Matozovih besedah je davčni urad sodišču predlagal, naj med zaslišanjem nadzornic javnost izključi iz razpravne dvorane in tako zaščiti davčno tajnost.

Popovičev odvetnik: Podatki še vedno uradna tajnost
Ob tem Matoz vztraja, da so podatki, ki so bili pred časom pridobljeni in takrat označeni za uradno tajnost, danes še vedno uradna tajnost. Zato nadzornici po njegovem mnenju ne smeta pričati v zvezi s podatki, ki sta ju v takratnem davčnem postopku pridobili, razen če ju generalni davčni urad odveže varovanja davčne tajnosti.

Če bo sodišče ugotovilo, da gre za uradno tajnost, bo po Matozovem mnenju treba določene podatke iz spisa izločiti, ker je v tem primeru prišlo že takrat, ko je bila prebrana obtožnica, kjer so bili v obrazložitvi tudi ti podatki. To je razlog, da je obramba že predlagala izločitev listin zapisnikov z zaslišanj obeh davčnih nadzornic. Matoz je ob tem že napovedal, da bo v nadaljevanju sojenja predlagana tudi izločitev listin obeh davčnih odločb in zapisnikov o nadzorstvenem pregledu.