Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Tokrat se je o krivdi izrekel še skesanec Alen Bajc, ki se je na predobravnavni narok javil prek videopovezave in z zaščitnimi ukrepi, tožilstvo očita, da je kot član hudodelske združbe v obdobju od neugotovljenega dne leta 2019 kot kurir po navodilih nadrejenih in vodij prek aplikacije Sky izvajal prevzem, prenos ali oddajo prepovedanega mamila ali denarja, ki je povezan s temi kaznivimi dejanji. S tem naj bi pridobil najmanj 1900 evrov protipravne premoženjske koristi.

Bajc je eden od treh skesancev v zadevi Kavaški klan in edini, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Na predobravnavnem naroku je krivdo priznal, pa tudi, da je sporazum o priznanju krivde s tožilstvom sklenil sporazumno. V sporazumu je za Bajca določena pogojna zaporna kazen treh let zapora s preizkusno dobo treh let.

S sporazumom se je seznanil tudi ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše, ki pa se še ni odločil, ali ga bo sprejel ali ne. Kot je povedal, bo to odločitev sprejel šele po tem, ko bodo opravljeni predobravnavni naroki za vse obtožene in ko bo odločil glede številnih predlogov obrambe za izločitev dokazov v zadevi Kavaški klan. Sodišče je Bajcu, ker je bil skesanec, sicer že med sodno preiskavo podelilo status zaščitene priče.

Kot zadnji bi moral v petek pred sodnika stopiti Ivica Stojoski, vendar je na sodišče prišel le njegov zagovornik. Kot je povedal Bromše, je detektiv Stojoskega iskal na več naslovih v Sloveniji, vendar ga ni mogel najti. Iskal ga je tudi v Mercatorju, kjer pa so povedali, da tam ni več zaposlen. Bromše je kazenski postopek zoper Stojoskega zato izločil. Enako odločitev je sprejel za Nenada Tabakovića, ker mora izvedenec ugotoviti, ali je zaradi zdravstvenih težav sposoben za sojenje.

Glavna obravnava za 15 obtoženih v zadevi Kavaški klan bo stekla 24. januarja. Izločeni so tudi kazenski postopki za štiri obtožene, ki so zaprti v Nemčiji in na Norveškem.

Tožilstvo domnevnim članom slovenskega dela Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z mamili.

Obtožnica ima skoraj 500 strani

Skoraj 500 strani zajetna obtožnica specializiranega državnega tožilstva domnevne člane slovenskega dela Kavaškega klana bremeni, da so kazniva dejanja storili v hudodelski združbi in v okviru hudodelskega načrta. Od sprva 64 osumljenih se jih je v obtožnici znašlo 24. Od aretacije domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra 2021.