Posnetki, iz katerih je razvidno neprimerno ravnanje z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki, ki so jih prisilno umirjali in hranili, so javnost pretresli na začetku oktobra. Foto: MMC RTV SLO
Posnetki, iz katerih je razvidno neprimerno ravnanje z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki, ki so jih prisilno umirjali in hranili, so javnost pretresli na začetku oktobra. Foto: MMC RTV SLO

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Valter Zrinski je pojasnil, da so končali kriminalistično preiskavo glede nepravilnosti v enem od zavodov za varstvo predšolskih otrok v Ljubljani. Preiskava ugotavlja, da je 67-letna osumljenka od oktobra 2017 do konca septembra 2018 opravljala delo varuške, čeprav za to ni imela ustreznega znanja in izobrazbe. Njene naloge v zavodu bi morali biti le priprava hrane in druga hišna opravila ter morebitna pomoč varuški. "Vendar ni bilo tako. Osumljena je določala, kdaj in kako se bodo izvajale dejavnosti varstva, pri tem pa strokovne predloge in nasvete oziroma opozorila varuške kot strokovno usposobljene osebe zavračala," je pojasnil Zrinski.

Po besedah Zrinskega je utemeljeno osumljena, da je pri svojem delu huje kršila svoje dolžnosti s tem, da je z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, na primer nanje vpila in jih žalila. Nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli. Če so otroci hrano zavračali, jih je hranila na silo in jih k uživanju hrane ni spodbujala in ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev, je pojasnil Zrinski.

Pri pripravi na počitek je po ugotovitvah kriminalistov za nekatere otroke uporabljala neetične in strokovno nesprejemljive načine in metode, na primer povijanje otrok v rjuho.

Na podlagi vseh zbranih obvestil so zoper osumljenko na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložili kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja na škodo desetih otrok. Za navedeno kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen zapora do treh let, je še pojasnil Zrinski.

Pojasnil je, da so v zvezi s primerom dobili nekaj prijav, nekaj pa so ugotovili v okviru zbiranja obvestil. Pri tem so opravili tudi pogovore s starši, ki imajo, kot je pojasnil Zrinski, možnost vložitve tudi zasebne tožbe. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da je bilo teh otrok več kot deset, je odgovoril, da težko verjame. Koliko so bili otroci stari, ni pojasnil, dejal je le, da gre za otroke prvega starostnega obdobja. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so v vrtčevske oddelke prvega starostnega obdobja vključeni otroci od 1. do 3. leta starosti.

Kriminalisti ovadili lastnico Zavoda Kengurujčki

Delo na črno

Primer delovanja zavoda Kengurujčki je preverjal tudi šolski inšpektorat, ki je v svojih ugotovitvah, predstavljenih pred mesecem dni, potrdil, da so dejavnost varstva opravljali na črno.

Zavod Kengurujčki namreč ni bil vpisan v razvid izvajalcev programov za varstvo otrok, tisti, ki so v prostorih zavoda na Viču v Ljubljani skrbeli za otroke, pa niso bili vpisani v razvid varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu za izobraževanje.

Šolski inšpektorji so zoper Kengurujčke sprožili dva prekrškovna postopka, enega zaradi opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje na črno, drugega pa zaradi zavajajočega oglaševanja. Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, prvi postopek še ni končan, v drugem pa so izdali odločbo, ki je pravnomočna, ni pa še izvršljiva. V njej so za pravno osebo izrekli globo v višini 3000 evrov, za odgovorno osebo pa v višini 1500 evrov.

Na spletni strani zavoda je bilo namreč navedeno, da varstvo otrok izvaja samostojna podjetnica, ki ima za to dovoljenje pristojnega ministrstva. Vendar ta oseba ni več delala v zavodu, otroke pa so varovale druge osebe. Kljub temu je zavod, ki so mu pred dobrima dvema mesecema prepovedali opravljati dejavnost, staršem izdajal račune, opravljal razgovore z njimi pred vpisom otrok in jim omogočil ogled prostorov, ki jih je oddajal v podnajem.

Šolski inšpektorat je sicer že v začetku novembra lani izdal odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti varovanja predšolskih otrok. Na šolskem ministrstvu pa so danes pojasnili še, da v izogib izigravanju veljavne zakonodaje, ko fizične in pravne osebe iščejo obvode, da se ne registrirajo, pripravljajo predlog spremembe zakona o vrtcih. Z njo bi vsem fizičnim in pravnim osebam prepovedali izvajanje varstva otrok in predšolske vzgoje brez vpisa v razvid izvajalcev oziroma register varuhov.

Preiskave drugih inšpektoratov

Primer zavoda Kengurujčki preiskujejo tudi druge inšpekcijske službe, finančni, delovni, tržni in okoljski inšpektorji. Finančni inšpektorji zaradi davčne tajnosti ne razkrivajo nobenih podrobnosti o primeru. Problematično naj bi bilo plačevanje varovanja otrok brez izdajanja računov.

Inšpektorat za delo preiskuje očitke o lažnih samozaposlitvah delavcev, vendar z delom še niso zaključili, zato o ugotovitvah še ne morejo poročati.

Kot so pojasnili, pri takšnih prijavah inšpektorji v nadzoru v sklenjenih pogodbah ugotavljajo elemente delovnega razmerja. Postopek ugotavljanja in celovite presoje dokazov za prisotnost elementov delovnega razmerja pa je lahko zelo zapleten in dolgotrajen, predvsem pa otežen, saj delodajalci po njihovih izkušnjah na vse možne načine poskušajo prikriti tovrstne elemente.

Težavno je predvsem preverjanje kontinuitete dela posameznega delavca, še posebno v primerih, ko so evidence tovrstnega dela prirejene, neustrezne ali pa jih delodajalec sploh ne vodi. Na delovnem inšpektoratu zato ne morejo napovedati, kdaj bo preiskava očitkov zaključena.

Nadzor tržnih inšpektorjev

Tržni inšpektorat je opravil nadzor v zvezi z opravljanjem dejavnosti organiziranja in oglaševanja rojstnodnevnih zabav v Podutiku v Ljubljani. Kot so pojasnili, so ugotovili, da so prostori, kjer so se zabave organizirale, zaprti in niso označeni z imenom zavoda.

Po njihovih ugotovitvah je zavod Kengurujčki z opravljanjem dejavnosti na omenjeni lokaciji zaključil 15. oktobra lani, ko je bil prekinjen tudi najem prostorov, pri čemer ima zavod to dejavnost ustrezno določeno v ustanovitvenem aktu. Iz predloženih računov za leto 2018 je razvidno, da je zavod prostor načeloma oddajal v najem, v treh primerih pa je poleg oddaje prostora izvedel tudi animacijo. V okviru postopka še poteka preverjanje upoštevanja označenih cen v skladu z določbami zakona o varstvu potrošnikov, so še pojasnili.

Pri okoljskih inšpektorjih primer še ni prišel na vrsto, preiskali pa bodo morebitno izveden najemni posel med lastnikom stanovanjskega objekta in Kengurujčki.

Policijske ovadbe v aferi Kengurujčki