Požar so sicer v nedeljo pogasili gasilci iz več gasilskih društev, pri tem se je poškodoval en gasilec. Foto: TV Slovenija

Po dozdajšnjih podatkih je požar zajel halo, veliko okoli 30 krat 15 krat 8 metrov, v kateri so skladiščili odpadke. Kaj točno je zgorelo, uradno še ni znano, ima pa podjetje Salomon med dejavnostmi registrirano dejavnost zbiranja in odvoza nenevarnih odpadkov.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje naj bi ogenj zajel površino približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov. Del tega odpadnega materiala je bil pod nadstrešjem, drugi, manjši del pa na prostem.

V času intervencije so okoliškim prebivalcem svetovali, naj se ne gibljejo v okolici požara in naj imajo zaprta okna. Foto: PGD Benedikt

V podjetju Salomon, ki ima sedež v Ljubljani, za zdaj za pojasnila po telefonu niso dosegljivi, v njihovi poslovni enoti v Lenartu pa so potrdili le, da je bil pri njih požar, drugih izjav pa ne dajejo.

Kot je povedal Bojan Kitel s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti ogled požarišča opravili v nedeljo, zdaj pa preiskavo nadaljujejo s preverjanjem dejstev in okoliščin. Policisti ne preiskujejo samo vzroka požara, ampak preverjajo tudi odgovornost, zaradi česar bo treba pregledati precej dokumentacije, pridobiti mnenja pristojnih služb in poročila. Preiskava bi tako lahko trajala dalj časa.

Poteka tudi inšpekcijski postopek, saj je inšpektor za okolje in naravo, ki deluje pri inšpektoratu za okolje in prostor, že opravil inšpekcijski nadzor v Lenartu. V inšpekcijskem postopku, ki še traja, bo preveril, ali po požaru naprava na lokaciji še vedno izpolnjuje pogoje za obratovanje glede na okoljevarstveno dovoljenje, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Preiskava požara v Lenartu

Okoljski inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti

Občina Lenart meni, da bi morale pristojne službe vsa pridobljena dovoljenja znova preveriti. Foto: TV Slovenija

Okoljski inšpektor je v okviru akcije poostrenih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj, v katero je vključenih več inšpekcijskih služb, že na začetku letošnjega leta v podjetju Salomon opravil pregled in ni ugotovil kršitev predpisov in zakonodaje s svojega področja. Podjetje je sicer upravljavec treh naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, za katere ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Kot so v povezavi s tem še pojasnili na okoljskem ministrstvu, so bile predmet nadzora na začetku letošnjega leta emisije snovi v zrak in vode, emisije hrupa v okolje in ravnanje z odpadki. V času inšpekcijskega nadzora je potekala obdelava oz. odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov in predelava odpadkov, nastalih po mehanski obdelavi.

Občina Lenart opozarjala na nevarnost

Na dogajanje se je odzvala tudi občina Lenart, kjer trdijo, da so na nevarnosti, povezane z obratom, opozarjali že od vsega začetka delovanja družbe Salomon (prej Papir servis) v Lenartu, a da občina ni bila prepoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje, zaradi česar se je obrnila tudi na upravno sodišče. Menijo, da so jih neutemeljeno spregledali, posledice pa nosijo občanke in občani.

Zadnji požar je po mnenju občine torej primeren trenutek, da pristojni znova preverijo postopke in pridobljena dovoljenja in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja.

Prepričani so, da stanje v podjetju, "kjer se tudi danes ob ogledu požarišča ugotavlja, da je na odprtem skladiščena ogromna količina odpadkov, t. i. frakcij, torej predelane plastike, ki pomeni izjemno požarno nevarnost", ne more biti skladno s pridobljenimi dovoljenji, niti ne more biti skladno s strokovnim delovanjem in ravnanjem, "kar žal kažeta dva požara v kratkem času".

Župan Janez Kramberger je od izbruha požara vseskozi tudi v stiku z ministrom za okolje Simonom Zajcem, ki ga je povabil na sestanek, na katerem želi predstaviti dozdajšnje dejavnosti občine in pričakuje odgovore ter zaveze pristojnih in zagotovila, da se takšni dogodki ne bodo več dogajali.

Truplo v bližnjem potoku

V času nedeljske intervencije so sicer gasilci v bližnjem potoku odkrili truplo, za katero naj bi sklepali, da je tam že dalj časa. Kot so v povezavi s tem pojasnili na Policijski upravi Maribor, na truplu ni bilo znakov nasilja, so pa odredili sanitarno obdukcijo, s katero bodo ugotavljali identiteto in vzrok smrti.