Štirje obtoženi v aferi Zbiljski gaj se niso zagovarjali, prebralo pa se je njihove zagovore iz preiskave, v katerih krivdo zanikajo. Foto: MMC RTV SLO
Štirje obtoženi v aferi Zbiljski gaj se niso zagovarjali, prebralo pa se je njihove zagovore iz preiskave, v katerih krivdo zanikajo. Foto: MMC RTV SLO
Končno sojenje v zadevi Zbiljski gaj?

Tolikšna vsota je bila prijavljena v stečajnem postopku Meblesa IMS, je pojasnila tožilka Julijana Uhan. Na zatožni klopi so zaradi oškodovanja upnikov zato nekdanji direktor podjetja Rajko Županec, soustanovitelja tega podjetja Andrej Rezar in Zdenka Škodlar ter sin Škodlarjeve Samo Škodlar, sicer ustanovitelja podjetja Metro avto servis, enega izmed pravdnih naslednikov Meblesa IMS.

Stečaj zaradi nevestnega gospodarjenja?
Poleg tega je Rezar, nekdanji direktor Meblesa, obtožen še povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem. Tožilka mu je namreč med prebiranjem obtožnice večkrat očitala, da je sklepal posle, čeprav je vedel, da vpletena podjetja niso sposobna plačila in so prezadolžena. Prav tako naj bi tudi kupnine pobotal s terjatvami, ki naj se jih ne bi dalo poravnati, tožilstvo pa meni, da taki posli niso bili nujni za poslovanje podjetja.

Škodlarjeva in Županc pa naj bi iz prezadolženega Mablesa IMS poplačala dolgove nekaterim upnikom in jih tako spravila v ugodnejši položaj v primerjavi z drugimi upniki, ki naj bi jim s takim početjem povzročila veliko premoženjsko škodo. Tudi Škodlar naj bi oškodoval upnike v stečajnem postopku.

Obtoženi niso želeli odgovarjati
Obramba je takim obtožbam oporekala, češ da so nerazumljive in celo nesklepčne, saj ni navedeno, kdaj so terjatve zapadle in kdo so oškodovanci. Po njihovem mnenju brez podatkov o oškodovancih tudi ni mogoče zagotoviti pravico do obrambe. Štirje obtoženi sicer niso želeli podati svojih zagovorov pred predsednico senata Matejo Lužovec, zato je sodnica prebrala njihove zagovore iz preiskave, ki so jih podali decembra 2006.

Vsi, razen Škodlarjeve, ki v preiskavi ni podala zagovora, so zanikali očitane nepravilnosti, Samo Škodlar pa je menil, da gre krivdo iskati v požrešnosti banke, ki je z visokim obrestmi onemogočila gradnjo nepremičnin v Zbiljskem gaju.

Naselje še vedno ni dokončano
Naselje Zbiljski gaj je Mebles začel graditi 2000, gradnja bi sprva morala biti končana decembra 2002, nato pa konec maja 2003, a se je Mebles leta 2002 združil v Mebles IMS. Podjetje je šlo junija 2003 v stečaj, ne da bi projekt dokončalo. Tega je nato delno končal drug investitor Gradis inženiring, in sicer je lastnikom predal 28 stanovanjskih enot, samo naselje pa še vedno ni končano.

Končno sojenje v zadevi Zbiljski gaj?