Celjska občina naj bi bratu župana Bojana Šrota Srečku Šrotu omogočila, da ni plačeval najemnine za stavbo na Prešernovi ulici, ki je v občinski lasti. Foto: MMC RTV SLO
Celjska občina naj bi bratu župana Bojana Šrota Srečku Šrotu omogočila, da ni plačeval najemnine za stavbo na Prešernovi ulici, ki je v občinski lasti. Foto: MMC RTV SLO

Celjski župan Bojan Šrot pojasnjuje, da občina najemnine za stavbo na Prešernovi ulici, v kateri domujeta medijska hiša Novi tednik in Radio Celje, ni zaračunavala zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih razmer. Pravi, da se je leta 1993 izkazalo, da je lastnik te stavbe ministrstvo za obrambo, zemljiškoknjižne razmere pa so uredili šele konec leta 2009 in z letom 2010 začeli zaračunavati najemnino skladno z občinskim pravilnikom.

Ministrstvo: Občina bi lahko zaračunavala
A na ministrstvu za obrambo zagotavljajo, da bi lahko Mestna občina Celje nesporno zaračunavala najemnino za vse oddane prostore, s katerimi je razpolagala vsa ta desetletja, ne glede na to, da je bilo zemljiškoknjižno stanje dokončno rešeno šele leta 2010. Če bi celjska občina res želela zemljiškoknjižno urediti poslovne prostore, bi to lahko storila leta 1999 s tožbo na izstavitev zemljiškoknjižne listine, na podlagi katere bi se lahko vpisala kot zemljiškoknjižni lastnik.

"Zaradi tega je še toliko manj razumljiva in neutemeljena napoved vodstva Mestne občine Celje, ki je po poročanju medijev celo napovedalo možnost odškodninske tožbe zoper ministrstvo za obrambo," še dodajajo.

Kaj se je dogajalo s to nepremičnino?
Kronološki potek upravljanja te stavbe je po njihovih navedbah takšen: leta 1967 je bil med občino Celje in takratno JLA sklenjen dogovor o brezplačnem prenosu nepremičnin, leta 1977 pa je prišlo do ponovnega dogovora o menjavi. Na njegovi podlagi je JLA zgradbo na današnji Prešernovi 19 zamenjala za deset stanovanj v Celju na Pucovi 1, ki so bila last občine. Dogovorjena medsebojna zamenjava nepremičnin je bila tudi dejansko izvedena, čeprav zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno.

Ker zamenjava ni bila zabeležena v zemljiški knjigi, je bila med občino in ministrstvom za obrambo septembra 2009 sklenjena pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Na podlagi te pogodbe je šest stanovanj vpisanih kot last Republike Slovenije, nepremičnina na Prešernovi 19 pa je vpisana kot last občine.