Z zavezo smo hoteli javnosti pokazati simbolno pripravljenost kandidatov na boj proti korupciji, pravi Andreja Mrak iz Društva Integriteta. Foto: BoBo
Z zavezo smo hoteli javnosti pokazati simbolno pripravljenost kandidatov na boj proti korupciji, pravi Andreja Mrak iz Društva Integriteta. Foto: BoBo

Boj proti korupciji je v programih strank večinsko skop in nedodelan, s splošnimi frazami, brez priporočil domačih ali tujih strokovnjakov s tega področja.

Sebastijan Peterka, društvo Integriteta

"Razkorak med verbalnim zavzemanjem proti korupciji in ukrepi v programih pa je odraz nizke politične kulture in zavesti o pomembnosti problema," pravi pravna asistentka Društva Integriteta Andreja Mrak.

"Boj proti korupciji je v programih strank večinsko skop in nedodelan, s splošnimi frazami, brez priporočil domačih ali tujih strokovnjakov s tega področja," pravijo v Društvu in obžalujejo, da so boj proti korupciji kot prioriteto postavile samo štiri stranke, in sicer Verjamem, Zaab, SLS in DL.

Korupcijo večkrat, a razpršeno, omenjajo v programih SMC, SDS in NSi. Pogosteje, a ne kot prioriteto boja proti korupciji navajajo SD, DeSUS, ZL in Liberalno-gospodrasko stranka. PS, Pirati, SNS in Zeleni. Stranki, ki korupcije ne omenjata, sta Stranka enakopravnih deželanov – Naprej Slovenija in Humana Slovenija, je na tiskovni konferenci navedel projektni asistent Društva Integriteta Sebastijan Peterka.

Zavezo podpisalo 87,61 odstotka kandidatov
Sicer je zavezo za boj proti korupciji Transparency International Slovenia - Društva Integriteta podpisalo 990 od 1.130 kandidatov oziroma 87,61 odstotka, odstotek nezavezanih kandidatov pa je 12,39.
To je več, kot jih je podpisalo pred evropskimi volitvami. Takrat jo je podpisalo dobrih 64 odstotkov kandidatov na evropskih volitvah.

Največ podpisnikov iz vrst SMC-ja
Čeprav je zavezo, ki jo je Društvo Integriteta strankam oziroma listam ponudilo v podpis, podpisal predsednik SMC-ja Miro Cerar, jo je podpisalo še 40 odstotkov njihovih kandidatov, kar je zdaleč največ v primerjavi z drugimi strankami in kandidatnimi listami.

Trije cilji
Podpisniki zaveze so se zavezali dvigu etičnih standardov in ravni politične kulture, zavzemali se bodo za transparentno predlaganje in sprejemanje zakonov na način, da bodo znani pobudniki ter pripravljavci zakonov; zavzeli so bodo tudi za sprejetje reforme javnega naročanja.

SDS ni dvigoval telefonov
Zaveze niso podpisali SDS, Liberalno-gospodarska stranka in Stranka humana Slovenija.
"Obžalujemo, da se druga najmočnejša stranka ni odzvala našemu vabilu," je dejal Peterka, ki je pojasnil, da SDS ni odgovarjal ne na klice ne na elektronska sporočila Društva Integriteta.

Boj proti korupciji je v programih strank večinsko skop in nedodelan, s splošnimi frazami, brez priporočil domačih ali tujih strokovnjakov s tega področja.

Sebastijan Peterka, društvo Integriteta