Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Evropska komisija je shemo odobrila v okviru začasnega okvira za državno pomoč za krizne razmere in prehod, ki ga je sprejela 9. marca letos, da bi podprla ukrepe v sektorjih, ki so ključni za pospešitev zelenega prehoda in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Namen sheme je pospešiti naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in shranjevanje energije, da bi pospešili prehod na gospodarstvo z neto ničelnimi emisijami.

Komisija je ugotovila, da je shema potrebna in primerna za pospešitev zelenega prehoda in olajšanje razvoja nekaterih gospodarskih dejavnosti, ki so pomembne za izvajanje načrta REPowerEU in evropskega zelenega dogovora.

Vlada je septembra lani sprejela prvi dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije.

Kot so takrat pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, je dolgoročni načrt ključen dokument, ki je obenem celovit pregled vseh razpoložljivih ukrepov in spodbud ter podlaga za zagotavljanje stabilnosti finančnih podpor, med drugim z opredeljeno določeno namensko porabo prispevka za obnovljive vire energije.