Michael Barnier in David Davis med
Michael Barnier in David Davis med "kramljanjem" na Downing Streetu 10, na sedežu britanske vlade. Naporna pogajanja se nadaljujejo, a odločilnega preboja še vedno ni. Foto: Reuters
Brexit
Konec januarja so se v Londonu zbrali nekateri nasprotniki brexita. Foto: Reuters
Vpliv brexita na londonski City

"Brez carinske unije in zunaj skupnega trga so ovire za blagovno in storitveno menjavo neizogibne. Nastopil je čas izbire," je povedal Barnier na Downing Streetu 10, kjer je sedež britanske vlade. Dodal je, da je EU pripravljen premisliti o prehodnem obdobju za Veliko Britanijo po izstopu iz EU-ja, ki bi ji omogočilo nadaljnji začasni dostop do skupnega evropskega trga in carinske unije.

Opozoril pa je, da so pogoji zelo jasni. "Vsi morajo med tem prehodnim obdobjem spoštovati ista pravila," je poudaril Barnier po srečanju na Downing Streetu. Barnier je še poudaril, da EU potrebuje "jasnost glede britanskih predlogov o prihodnjem partnerstvu". "Čakamo na uradno stališče britanske vlade v prihodnjih tednih."

David: Dogovor o prehodnem obdobju do marca
Davis pa je prepričan o možnosti dogovora o prehodnem obdobju do marca. Kot je dejal, si London želi trgovinski dogovor z EU-jem brez trenj. To je dejal po tem, ko je britanska vlada že več dni pod pritiskom poslancev, ki podpirajo brexit, da izključi vsakršno možnost sodelovanja države v carinski uniji EU-ja. Nekateri celo opozarjajo, da bi tovrstno sodelovanje lahko omejilo trgovinske dogovore, ki bi jih lahko Velika Britanija sklepala z državami zunaj EU-ja. "Ni naša politika, da bi bili v carinski uniji. Ni naša politika, da bi bili v kateri koli carinski uniji," je dejal vir na Downing Streetu. Pred tem so se dolgo pojavljala ugibanja glede vladne politike pri tem vprašanju in celo špekulacije, da naj bi si London prizadeval za delno članstvo v carinski uniji.

V torek v Bruslju začetek novega kroga pogajanj
Nov krog pogajanj o brexitu bo med torkom in petkom potekal v Bruslju. Teme bodo tako ločitvena vprašanja kot prehodno obdobje in prihodnji odnosi. Od torka do četrtka se bodo pogajalci posvetili vprašanjem, povezanim z izstopom, vprašanju meje na irskem otoku in prehodnemu obdobju od izstopa Velike Britanije do uveljavitve sporazuma o novem partnerstvu. V petek bodo pogajalski koordinatorji napravili povzetek novega kroga, britanska stran pa naj bi posredovala dodatne informacije v povezavi s stališči do prihodnjega partnerstva.

EU je nedavno sprejel izhodišča za pogajanja o prehodnem obdobju, po katerih naj bi to trajalo do konca leta 2020, Velika Britanija pa bi morala v celoti spoštovati evropsko zakonodajo, ne bi pa imela pravice do odločanja.

Konec lanskega leta so pogajalci dosegli kompromis o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku, ki pa ga je še treba prevesti v pravno besedilo.

Prehodne določbe in ločitvena vprašanja bodo združena v sporazum o izstopu, ki naj bi bil dorečen do oktobra, nato naj bi stekli postopki ratifikacije. Brez sporazuma o izstopu ne bo tranzicije, poudarja Barnier.

To so prva pogajanja o izstopu članice iz Unije. Britanci so se za izstop izrekli na referendumu junija 2016. Pogajanja zaradi močnih notranjepolitičnih trenj na Otoku potekajo v veliki negotovosti.

Vpliv brexita na londonski City