Romi na Poljskem so v okviru dnevov spomina na genocid na Poljskem organizirali večdnevni festival, kjer so predstavili svojo kulturo, glasbo in običaje. Foto: EPA
Romi na Poljskem so v okviru dnevov spomina na genocid na Poljskem organizirali večdnevni festival, kjer so predstavili svojo kulturo, glasbo in običaje. Foto: EPA
Pariz
Romi so vse pogosteje diskriminirani pri dostopanju do stanovanj, navaja poročilo. Na fotografiji je danes izseljeno barakarsko naselje na zapuščeni železnici v Parizu. Foto: Reuters
Bolgarija
Otroka pozirata za fotografijo v bolgarskem mestu Plovdiv. Odstotek romskih otrok, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, se je med letoma 2011 in 2017 povišal iz 47 na 53 odstotkov. Foto: Reuters

Na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in stanovanj je izboljšanje skromno. Delež romskih otrok, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, se je med letoma 2011 in 2016 zvišal s 47 na 53 odstotkov.

Niža se tudi delež osipnikov. Medtem ko je bilo leta 2011 teh 87 odstotkov, jih je lani izobraževanje predčasno zaključilo 68 odstotkov.

Komisija meni, da so te številke še vedno previsoke in opozarja na prisotnost segregacije pri izobraževanju v nekaterih državah. Izziv ostaja tudi prehod iz izobraževanja v zaposlovanje in na druga področja. Delež mladih Romov, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, je lani zrasel na 63 odstotkov, medtem ko je leta 2011 znašal 56 odstotkov.

Izključeni iz zavarovanja in odrezani od storitev
"Izključenost iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je še vedno akuten problem v več državah članicah, ponekod celo polovica romskega prebivalstva nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dostop romskih gospodinjstev do osnovnih storitev, kot sta voda iz pipe in oskrba z električno energijo, se izboljšuje, vendar so Romi v nekaterih državah vse pogosteje diskriminirani pri dostopu do stanovanj, vključno s socialnimi stanovanji," komisija navaja v sporočilu za javnost in poziva k nadaljnjim in bolje usklajenim prizadevanjem za vključevanje Romov na evropski, državni in lokalni ravni.

Države članice morajo prednostno obravnavati boj proti diskriminaciji in se osredotočiti na vključevanje romske mladine, žensk in otrok v družbo, opozarjajo iz EU-ja.

Komisija pripravlja novo strategijo
Komisija bo na podlagi objavljene ocene opredelila strategijo za vključevanje Romov po letu 2020, začela je tudi javno posvetovanje za oceno učinkovitosti, ustreznosti in dodane vrednosti okvira EU-ja za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki se bo zaključilo 25. oktobra 2017.

Omenjeni okvir je Komisija sprejela leta 2011, da bi se izboljšal položaj Romov na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in stanovanj. Države članice so pripravile nacionalne strategije vključevanja Romov in imenovale nacionalne kontaktne točke za Rome, da bi se lahko usklajevalo izvajanje in spremljanje teh strategij. Od lani morajo članice komisiji letno poročati o svojih ukrepih vključevanja.