Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Sloveniji se je delež starejših od 65 let v tem obdobju povečal še bolj kot v Evropski uniji, s 14,8 na 21,5 odstotka.

Po drugi strani je v vseh članicah Evropske unije med letoma 2003 in 2023 upadel delež mlajših od 19 let. Na ravni EU-ja se je zmanjšal za 2,6 odstotne točke, z 22,7 odstotka na 20,1 odstotka, v Sloveniji pa z 21,5 na 19,7 odstotka. V Sloveniji je delež mlajših od 15 let praktično enak kot pred 20 leti oz. je višji za 0,01 odstotne točke.

Zvišuje se tudi pričakovana življenjska doba – v letu 2003 je v EU-ju znašala 77,7 leta, leta 2023 pa 81,5 leta. V Sloveniji se je zvišala s 76,4 leta 2003 na 82 let leta 2023. Pričakovana življenjska doba pa je za ženske v vseh članicah Evropske unije višja kot za moške.

Število prebivalcev EU-ja na 1. januar se je zmanjšalo v letih 2021 in 2022, vendar se je leta 2023 povečalo na najvišjo vrednost 448,8 milijona ljudi.

V EU-ju je lani živelo več žensk kot moških. Na sto moških so tako v EU-ju živele 104,6 ženske. Izjema so Malta, Švedska, Luksemburg in Slovenija, kjer je živelo več moških kot žensk. V Sloveniji je razlika v številu med spoloma zelo majhna – na 100 moških so lani našteli 99,1 ženske. Največjo razliko so izračunali v Latviji, kjer je na 100 moških živelo 115,9 ženske, ter na Malti z 90,3 ženske na 100 moških.

Število porok se je v obdobju med letoma 2002 in 2022 v EU-ju spreminjalo, na splošno pa se znižuje. Največ jih je bilo leta 2007, ko je bilo na 1000 ljudi sklenjenih pet zakonskih zvez, nato je nekoliko upadlo na 4,1 poroke na tisoč prebivalcev.

V letih 2020 in 2021 jih je bilo zaradi pandemije covida-19 najmanj od leta 1964, ko ima Eurostat podatke o tem, in sicer 3,2 oziroma 3,9 na tisoč prebivalcev. Leta 2022 pa se je t. i. surova stopnja porok vnovič povečala na 4,2. Leta 2022 so bile najnižje stopnje sklenjenih zakonskih zvez, 3,2 poroke na tisoč ljudi, v Italiji in Sloveniji, najvišje pa na Madžarskem (6,6) in v Latviji (6,3).

Surova stopnja ločitev, število razvez na tisoč ljudi, v EU-ju v zadnjih 20 letih niha, je bila pa leta 2022 z 1,6 ločitve na tisoč ljudi nižja kot leta 2002, ko je znašala 1,8. V Sloveniji je prav tako opazno nihanje, je bila pa leta 2022 z eno ločitvijo na tisoč ljudi med članicami z najnižjimi stopnjami razvez.