Izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Foto: EPA
Izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Foto: EPA

Z njim se dokončuje prenos standardov mednarodnega dogovora Basel III v evropsko zakonodajo. "Današnji predlogi zagotavljajo, da bomo izvajali ključne dele mednarodnih standardov Basel III. To je pomembno za stabilnost in odpornost naših bank," je ob predstavitvi svežnja v Bruslju dejal izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.

Evropa po njegovih besedah potrebuje močan bančni sektor, ki bo še naprej posojal gospodarstvu, medtem ko Unija okreva po pandemiji covida-19. Predlagani sveženj naj bi okrepil evropske banke in naj bi bil sposoben podpreti gospodarsko okrevanje ter zeleni in digitalni prehod.

Mednarodni okvir Basel III je bil uveden kot odgovor na svetovno finančno krizo 2007–2008 s ciljem oblikovanja učinkovitejših predpisov ter izboljšanja nadzora in upravljanja tveganj v bančnem sektorju.

Predlogi komisije izpolnjujejo mednarodne zaveze za izvajanje standardov Basel III, pri čemer bodo upoštevane posebnosti bančnega sistema EU-ja, denimo ko gre za hipoteke z nizkim tveganjem ali posojila malim in srednjim podjetjem.

Pri tem je pomembno zagotoviti, da predlagane spremembe dolgoročno ne bodo povzročile znatnega skupnega povečanja kapitalskih zahtev za banke v EU-ju, poudarjajo v Bruslju.

Manjša razhajanja med ocenami tveganja naložb bank in ocenami regulatorjev

Najpomembnejši element svežnja vključuje nova pravila, ki naj bi zmanjšala razhajanja med ocenami tveganja naložb bank in ocenami finančnih regulatorjev. Gre za ukrep, ki določa spodnjo mejo kapitalskih zahtev, ki jih izračunajo banke pri uporabi svojih notranjih modelov.

Današnji sveženj vključuje tudi nekatere druge predloge, ki se med drugim nanašajo na upravljanje bank z vidika boljšega nadzora, poslovanje podružnic bank tretjih držav v EU-ju in na trajnost. Pri tem je ključna krepitev odpornosti bančnega sektorja proti okoljskim, socialnim in vodstvenim tveganjem.

O predlogih komisije se bosta zdaj pogajala Evropski parlament in Svet EU-ja, v katerem so zastopane države članice. Pri Evropski komisiji pričakujejo, da se bodo nova pravila v celoti uporabljala z januarjem 2025.