Med priporočili Sloveniji je še okrepitev zmogljivosti za upravljanje skladov EU-ja. Foto: Reuters
Med priporočili Sloveniji je še okrepitev zmogljivosti za upravljanje skladov EU-ja. Foto: Reuters

Slovenija lahko gospodarsko konkurenčnost okrepi s spodbujanjem poslovne dinamike in ustvarjanja hitro rastočih podjetij. Pri tem so v Bruslju poudarili pomen izboljšanja pogojev za naložbe tveganega kapitala, institucionalne vlagatelje ter vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije.

Gospodarsko konkurenčnost lahko okrepi tudi z nadaljnjo okrepitvijo veščin, pri čemer naj tudi v okviru trenutnega posodabljanja učnih načrtov okrepi osnovne veščine. Poleg tega naj rešuje vprašanje pomanjkanja delovne sile.

V drugem priporočilu je komisija slovenske oblasti pozvala, naj okrepijo zmogljivosti za upravljanje skladov EU-ja, pri čemer pa je treba tudi pospešiti naložbe in ohraniti zagon pri izvajanju reform.

Poleg tega naj rešuje zamude pri izvajanju nacionalnega načrta za okrevanje, vključno s poglavjem REPowerEU, namenjenim odpravi odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Obenem naj pospeši izvajanje programov kohezijske politike.

Evropska komisija je v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra, ki je namenjen usklajevanju ekonomskih in javnofinančnih politik znotraj Unije, predstavila priporočila državam članicam glede njihovih ekonomskih politik in reform. Pri tem se osredinja na krepitev gospodarske konkurenčnosti ter pospešitev zelenega in digitalnega prehoda.