Sedež Evropske komisije v Bruslju. Foto: EPA
Sedež Evropske komisije v Bruslju. Foto: EPA

Za skupno kmetijsko politiko je komisija predvidela 53,8 milijarde evrov, poleg tega pa še 1,1 milijarde evrov za za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Med drugimi večjimi postavkami je za regionalni razvoj in kohezijo predvidenih 47,9 milijarde evrov, za podporo partnerjem in mednarodno razvojno pomoč 15,8 milijarde evrov, za raziskave in inovacije pa 13,6 milijarde evrov, so sporočili iz Bruslja.

Za strateške naložbe Evropska komisija predlaga 4,6 milijarde evrov, pri čemer bi bilo 2,7 milijarde evrov namenjenih izboljšanju povezljivosti z naložbami v infrastrukturo. Za boj proti podnebnim spremembam bi komisija namenila 2,4 milijarde evrov.

Evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn je predlagani proračun označil kot razvojno naravnan, sredstva pa bodo po njegovih besedah zadoščala za sedanje in prihodnje izzive. "Seveda pa se evropski proračun tako kot nacionalni spopada z omejitvami zaradi naraščajočih stroškov, medtem ko se potrebe po financiranju ne zmanjšujejo," je poudaril.

Predlagani proračun je komisija oblikovala z mislijo na podporo zelenemu in digitalnemu prehodu EU-ja. "Ostaja eno najmočnejših orodij, ki prinaša dodano vrednost življenju ljudi," je dodal Hahn. Zagotovil je tudi nadaljnjo podporo Ukrajini. "Komisija bo Ukrajino podpirala, dokler bo to potrebno," so poudarili v Bruslju.

Komisija bo predlog zdaj dala v razpravo Evropskemu parlamentu in Svetu EU-ja, ki bosta skupaj sprejela končno odločitev. Svet se običajno izreče do konca julija, Evropski parlament pa uradno stališče objavi jeseni, piše na spletni strani Evropske komisije.