Evropski parlament poziva k strogemu razlikovanju med nezakonitimi in škodljivimi vsebinami. Foto: Reuters
Evropski parlament poziva k strogemu razlikovanju med nezakonitimi in škodljivimi vsebinami. Foto: Reuters

Poslanci in poslanke so z veliko večino sprejeli dve ločeni poročili o zakonodajnih pobudah, v katerih Evropsko komisijo pozivajo, naj v svežnju akta o digitalnih storitvah, ki ga bo predstavila decembra, obravnava trenutne pomanjkljivosti v spletnem okolju, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Pozvali so jo k oblikovanju trajnih pravil za digitalne storitve, med njimi spletne platforme in tržnice, ter k vzpostavitvi zavezujočega mehanizma za obravnavanje nezakonitih spletnih vsebin.

Zavzemajo se za to, da morajo tuji ponudniki storitev upoštevati pravila Unije, in za strožja pravila za preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin. Želijo tudi varnejše medmrežje za potrošnike, njihovo boljšo zaščito pred nezakonitimi, ponarejenimi in nevarnimi proizvodi ter strožje pogoje za ciljno oglaševanje in več nadzora nad tem, kaj uporabniki vidijo na spletu.

Poslanci in poslanke menijo, da bi morali vsi ponudniki digitalnih storitev s sedežem v tretjih državah upoštevati predpise akta o digitalnih storitvah, če so njihove storitve namenjene tudi potrošnikom v Evropski uniji.

Treba je tudi vzpostaviti mehanizem prijave in ukrepanja, da lahko uporabniki spletne posrednike obvestijo o morebitnih nezakonitih spletnih vsebinah ali dejavnostih. Uporabniki morajo imeti možnost pritožbe pri nacionalnem organu za reševanje sporov, so prepričani.

Parlament tudi poziva k strogemu razlikovanju med nezakonitimi in škodljivimi vsebinami.

Ureditev pravne odgovornosti pa bi se morala uporabljati le za vsebine, ki so kot nezakonite opredeljene v pravu EU-ja ali nacionalnem pravu.

Platforme pri nalaganju vsebin ne smejo uporabljati filtrov ali kakršnih koli oblik predhodnega nadzora nad škodljivimi ali nezakonitimi vsebinami. Poslanci poudarjajo, da mora končno odločitev o zakonitosti ali nezakonitosti vsebin sprejeti neodvisen sodni organ, ne pa zasebna podjetja.

Širjenju škodljivih vsebin, sovražnega govora in dezinformacij se je treba zoperstaviti z večjo preglednostjo in državljanom pomagati pri medijskem in digitalnem opismenjevanju, poudarjajo.

Menijo tudi, da morajo vodilo "Kar je nezakonito zunaj spleta, je nezakonito tudi na spletu" ter varstvo potrošnikov in varnost uporabnikov postati vodilna načela prihodnjega akta o digitalnih storitvah.

Platforme in spletne posredniške storitve morajo izboljšati zaznavanje in odstranjevanje lažnih navedb ter spoprijemanje z nepoštenimi trgovci, ki po spletu prodajajo lažno medicinsko opremo ali nevarne izdelke.

Da bi zagotovila spoštovanje novih pravil, pa naj komisija oceni tudi možnosti za vzpostavitev evropskega organa, ki bi lahko izvajal nadzor in kršilcem naložil kazni, so dodali.

Poslanci in poslanke so potrdili tudi nezakonodajno resolucijo odbora za državljanske svoboščine, v kateri so pozvali k natančnemu, sorazmernemu in nediskriminatornemu odstranjevanju vsebin s ciljem zaščite svobode izražanja in obveščanja, zasebnosti in varstva podatkov.