Projekt modra karta daje prednost delovni sili iz novih članic EU-ja. Foto: EPA
Projekt modra karta daje prednost delovni sili iz novih članic EU-ja. Foto: EPA

Modra karta je posebno dovoljenje za prebivanje in delo visoko usposobljenih državljanov tretjih držav, Barroso pa poudarja, da ta odločitev za novinke pri dostopu na trge dela starih članic "de facto pomeni spremembe".

Delovna sila iz novih članic ima prednost
Modra karta tako pomeni, da mora podjetje v državi članici, ki potrebuje tujo delovno silo, najprej iskati med delavci v drugih državah članicah EU-ja. Barroso je razlago ponazoril s primerom, da mora država, v kateri še veljajo omejitve za delavce iz novink, dati prednost estonskemu inženirju pred indijskim.

Evropski komisar za pravosodje Franco Frattini dodaja, da modra karta tako odpravlja nekatere ovire, čeprav pravila, ki veljajo za novinke, še ostajajo v veljavi.

Omejitve odpravljene do aprila 2011
Trge dela je za osem novink iz širitve leta 2004 popolnoma sprostilo devet držav. Pri omejitvah še vztrajajo Avstrija, Belgija, Nemčija, Danska in Francija. Države morajo omejitve odpraviti najpozneje do konca aprila leta 2011.