Pogodba o ESM-ju je sicer že bila podpisana julija lani, vendar je bila zaradi stopnjevanja dolžniške krize spremenjena. Foto: EPA
Pogodba o ESM-ju je sicer že bila podpisana julija lani, vendar je bila zaradi stopnjevanja dolžniške krize spremenjena. Foto: EPA

Pogodbo o ustanovitvi stalnega evropskega mehanizma za zagotavljanje finančne stabilnosti v območju skupne evropske valute (ESM) so v Bruslju podpisali veleposlaniki članic pri Evropski uniji, v imenu Slovenije veleposlanik pri EU-ju Rado Genorio.

ESM bo imel 700 milijard evrov odobrenega delniškega kapitala, ki je razdeljen na vplačane delnice in delnice na vpoklic. Začetna skupna nominalna vrednost vplačanih delnic je 80 milijard evrov. Vplačila bo treba izvesti v petih enakovrednih letnih obrokih.

Delež Slovenije v razdelitvenem ključu za vpis kapitala v ESM je 0,4276 odstotka, tako bo morala v mehanizem vplačati po 68,4 milijona evrov na leto, kar v petih letih znese 342 milijonov evrov.

ESM bo pri zagotavljanju finančne pomoči tesno sodeloval z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) in tako bo s kombiniranimi sredstvi obeh institucij zagotavljal dovolj visok obrambni zid območja evra.

Članice EU-ja, ki niso vključene v območje evra, bodo, ko bodo sodelovale pri nudenju finančne pomoči, povabljene, da sodelujejo na sestankih podpisnic pogodbe o ESM-ju kot opazovalke. Članice ESM-ja so po pogodbi vse sedanje in bodoče članice območja evra.

Nadaljnji koraki pa bodo storjeni s podpisom fiskalnega pakta, ki bo predvidoma v prvih dneh marca letos. Podpisalo ga bo 25 članic EU-ja - vse razen Velike Britanije in Češke.

Potrebnih tisoč milijard
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v danes objavljenem dokumentu ocenila, da Evropa za izhod iz dolžniške krize potrebuje 1.000 milijard evrov. Ob tem je organizacija naštela še seznam korakov, ki jih bo morala stara celina narediti, če se bo želela izogniti zlomu evra.

Po mnenju OECD-ja morajo evropske države poskrbeti, da bodo imele njihove banke dovolj sredstev za prebroditev krize, prepričati zasebne upnike, da privolijo v vsaj 50-odstotni odpis grškega dolga in okrepiti stalni sklad za zaščito evra (ESM).